image banner
Công văn số 865/SNN-QLKTKHCN ngày 28/3/2022 V/v báo cáo tình hịnh thực hiện CTMT "TCC kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư"
Số ký hiệu văn bản 865/SNN-QLKTKHCN
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn số 865/SNN-QLKTKHCN ngày 28/3/2022 V/v báo cáo tình hịnh thực hiện CTMT "TCC kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư"
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Đệ
Tài liệu đính kèm CV865KHCN_2022032804374424024020220328043753305_Signed637841741779913833.pdf