image banner
Quyết định số 47/QĐ-STT&TT ngày 31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 47/QĐ-STT&TT
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 47/QĐ-STT&TT ngày 31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Người ký duyệt Lê Bá Hùng
Tài liệu đính kèm b614d8f9-a25d-41b2-a4aa-582581fafec4_20220331105654608637847496036443329.pdf