image banner
Công văn số 1391/SNNTTr ngày 6/5/2022 Về việc tăng cường đối thoại, nâng cao trách nhiệm tiếp công dân và chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu văn bản 1391/SNNTTr
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn số 1391/SNNTTr ngày 6/5/2022 Về việc tăng cường đối thoại, nâng cao trách nhiệm tiếp công dân và chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực chỉ đạo điều hành chung
Người ký duyệt Nguyễn Văn Đệ
Tài liệu đính kèm TRIEN_KHAI_THUC_HIEN_VIEC_TANG20220506050235140_Signed637879504314312548.pdf