image banner
kết quả thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 127

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”; Công văn số 7217/UBND-KSTT ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, như sau:

Ngày 06/10/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 3628/SNN-VP về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Kết quả rà soát chung

          1. Tổng số TTHC đã rà soát: 190 TTHC

          2. Số TTHC đề nghị phân cấp: 9 TTHC

          Trong đó:

          - Phân cấp ngay: 6 TTHC

          - Phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác: 3 TTHC

        3. Số TTHC không đề nghị phân cấp: 181 TTHC

 

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement