image banner
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng và thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Lượt xem: 11

Ngày 25/4/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1237/SNN-VP về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng và thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo đó, Nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng và thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở:

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, đơn vị mình  rà soát lại các tài khoản đã được cấp sử dụng trên các phần mềm VNPT-IOffice, dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử ,… đổi mật khẩu sau khi đăng nhập đầu tiên, không để mật khẩu mặc định, dễ nhớ nhằm tránh lộ lọt thông tin.

2. Chủ động kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống mạng, máy tính,…các hệ thống thông tin khác thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cập nhật các bản vá, cấu hình tăng cường bảo mật cho hệ thống và triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh bị lợi dụng, khai thác để tấn công; Tăng cường cài đặt các phần mềm diệt virus trên tất cả các máy tính được sử dụng.

3. Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức trực theo dõi, giám sát chủ động phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng trong kì nghỉ lễ tại đơn vị mình.

Khi phát hiện có dấu hiệu tấn công mạng thông báo về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) hoặc về Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT) để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

4. Văn phòng Sở: Theo dõi, kiểm tra, rà soát hệ thống mạng tại Cơ quan Sở, bố trí cán bộ, công chức thuộc bộ phận ứng cứu sự cố sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có điều động. Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các đơn vị  khắc phục sự cố khi có yêu cầu.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement