image banner
Đồng chí Trần Xuân Học-Phó Giám đốc Sở làm việc tại UBND thị xã Thái Hòa về công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
Lượt xem: 121
Đồng chí Trần Xuân Học-Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành chia sẻ với những khó khăn của Ban chỉ đạo Thị xã (do tình hình dịch bệnh Covid-19, cán bộ trong BCĐ đang đi học tập trung tại Hà Nội, biên chế cho BCĐ mỏng… ), đồng thời ghi nhận việc BCĐ Thị xã Thái Hòa đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 5181/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 18/02/2022, đồng chí Trần Xuân Học-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định 5181/QĐ-UBND đã có buổi làm việc với UBND Thị xã Thái Hòa. Tham gia đoàn là các thành viên đến từ các Sở Công thương, Sở Y tế, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh là thành viên trong đoàn.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Xuân Học-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành của tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Về phía UBND Thị xã Thái Hòa có đồng chí Đinh Thế Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã, Phó Trưởng ban trường trực Ban chỉ đạo VSATTP của Thị xã và các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm: Ban tuyên giáo Thị ủy, Uỷ ban MTTQ VN thị xã, Trưởng phòng Kinh tế thị xã, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng Công an thị xã, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã, Trưởng khoa ATTP, TTYT Thị xã và đại diện Đội Quản lý thị trường số 6 đóng trên địa bàn Thị xã.

Anh-tin-bai

Đồng chí: Đinh Thế Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã,

Phó Trưởng ban thường trực BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Thái Hòa.

 

- Nội dung dung buổi làm việc:

Kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và Mùa lễ hội Xuân năm 2022 (Theo Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An);

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân cấp trong năm 2021 (Công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thống kê, ký cam kết đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Thị xã Thái Hòa);

Kiểm tra công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm của các Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Thị xã Thái Hòa thành lập trong năm 2021.

- Sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Thị xã Thái Hòa (BCĐATTP) báo cáo việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2022; Công tác quản lý Nhà nước về ATTP theo phân cấp; Công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP của các đoàn liên ngành do thị xã thành lập trong năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Học-Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành chia sẻ với những khó khăn của Ban chỉ đạo Thị xã (do tình hình dịch bệnh Covid-19, cán bộ trong BCĐ đang đi học tập trung tại Hà Nội, biên chế cho BCĐ mỏng… ), đồng thời ghi nhận việc BCĐ Thị xã Thái Hòa đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, (UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND.YT ngày 30/12/2021 về triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Mùa lễ hội Xuân năm 2022); đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã Thái Hòa) về tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng…trên địa bàn ... đã đạt được những kết quả nhất định và ghi nhận các ý kiến kiến nghị đề xuất của Ban chỉ đạo VSATTP thị xã Thái Hòa. Đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành có các ý kiến như sau:

Ban chỉ đạo VSATTP thị xã Thái Hòa đa kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2022 trên địa bàn thị xã.

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

 Đã triển khai thực hiện ký cam kết đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của thị xã, cấp xã, phường.

 Phối hợp tốt với các ban, ngành và lực lượng Công an, Quản lý thị trường trong kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP.

 Không để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể lớn trên địa bàn quản lý trong năm 2021 và trước, trong, sau tết Nguyên đán năm 2022.

- Tuy nhiên công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của thị xã trong năm 2021 và dịp tết Nguyên đán năm 2022 còn một số hạn chế như:

 Số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn thấp.

 Công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra chưa đầy đủ.

 Chưa thống kê đầy đủ thông tin nhưng chưa phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn (Số cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh, số cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Thị xã, số cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của xã, phường).

 Việc kiểm tra các cơ sở đã ký cam kết còn hạn chế.

 Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP của các xã, phường trên địa bàn quản lý.

- Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, đồng chí đề nghị BCĐATTP thị xã Thái Hòa thực hiện một số nội dung sau:

 Cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất và người dân.

 Tăng cường công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

 Tiếp tục thực hiện công tác thống kê thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn thị xã.

 Cần bố trí đủ kinh phí, nhân sự để phục vụ công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã./.

Lê Hồng Trung-Phòng Quản lý Kỹ thuật và KHCN

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement