image banner
Kết quả thanh tra đột xuất chất lượng vật tư nông nghiệp
Lượt xem: 57
Hành vi vi phạm kinh doanh 3 sản phẩm thức ăn chăn nuôi (mã L.09S, L.94V và L.08 trên bao bì ghi do Công ty CP Q&Tcó địa chỉ - Cụm CN Ba Hàng, Nam Đồng, Tp. Hải Dương, Hải Dương sản xuất) có thành phần chất chínhkhông phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật công bố

Thực hiện Quyết định số 1045/SNN-TTr ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 cho Thanh tra Sở và các Chi cục thuộc Sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và kế hoạch số 432/KH-SNN-TTr ngày 25/2/2019 của Giám đốc Sở về khảo sát, thu thập thông tin nắm tình hình tổ chức thanh kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành năm 2019.


Trên cơ sở thu thập thông tin và tin báo của các tổ chức, cá nhân, Thanh tra Sở NN & PTNT Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Đoàn thanh tra đã kiểm tra và lấy 3 mẫu phân bón tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, 3 mẫu thức ăn chăn nuôi tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn để phân tích đánh giá chất lượng, kết quả cụ thể:


- Tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, có 3 mẫu phân bón do Công ty TNHH đầu tư phát triển Thiên Long Hà Nội sản xuất không đạt chỉ tiêu chất lượng như công bố trên bao bì, gồm:


Phân NPK 13-6-13 xuất ngày 15/6/2019.


Phân trung lượng Vinamax 16168 + Te do xuất ngày 15/6/2019.


Phân trung lượng Vinamax 1064 sản xuất ngày 15/6/2019.


- Tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, có 3 mẫu thức ăn chăn nuôi trên bao bì ghi do Công ty cổ phần Q&T sản xuất không đạt chỉ tiêu chất lượng như công bố trên bao bì, gồm:


Thức ăn chăn nuôi L.94V sản xuất ngày 3/9/2019.


Thức ăn chăn nuôi L.08 sản xuất ngày 3/10/2019.


Thức ăn chăn nuôi L.09S sản xuất ngày 3/10/2019.


Trong đó có 02 sản phẩm (Thức ăn chăn nuôi mã L.94V; L.08) có hàm lượng chất chính đạt dưới 70% so với công bố trên bao bì.

(Hai sản phẩm ó hàm lượng chất chính đạt dưới 70% so với công bố trên bao bì )


Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh, buôn bán phân bón, thức ăn chăn nuôi có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn theo công bố và ghi trên bao bì; yêu cầu các đại lý thu hồi lô phân bón, thức ăn chăn nuôi kém chất lượng để xử lý theo quy định đồng thời thông tin cho các công ty sản xuất cung ứng sản phẩm có biện pháp khắc phục hậu quả.


Đoàn thanh tra cũng đã tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo các Chi cục thuộc Sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực vật tư Nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm.


THANH TRA SỞ NN&PTNT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement