image banner
Thể lệ Hội thi tuổi trẻ ngành Nông nghiệp và PTNT chung tay cải cách hành chính
Lượt xem: 50

Thực hiện Kế hoạch số: 479-KH/SNN-TCCB ngày 05 tháng 3  năm 2018 về việc tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chung tay cải cách hành chính”. Ban tổ chức Hội thi ban hành thể lệ Hội thi, cụ thể như sau:

 

            ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

- Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và người dân nhận thức sâu sắc về Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh; từ đó tạo sự quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đảng và Nhà nước đề ra.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

            ĐIỀU 2: YÊU CẦU

Hội thi phải đảm bảo khách quan, công bằng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động quan tâm theo dõi và tham gia, tránh phô trương hình thức, mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực. Đảm bảo công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và quần chúng nhân dân.

            ĐIỀU 3: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT; có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

             ĐIỀU 4: NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI

4.1. Số lượng tham gia: Mỗi đội thi thành lập 01 đội tuyển gồm 10 thành viên chính (01 đội trưởng, 9 thành viên, trong đó có tối thiểu 03 thành viên nữ). Ngoài ra các đơn vị còn có thể sử dụng các diễn viên múa phụ họa…

4..2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia:

Thời gian, địa điểmNgày 31/10/2018 (Thứ 4), tại Nhà khách Nghệ An, Đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thành phần tham gia:

+ Chi cục Thủy lợi;

+ Chi cục Thủy sản;

+ Chi cục Trồng trọt và BVTV;

+ Chi cục Kiểm lâm;

+ Trung tâm Giống cây trồng.

4..3. Hình thức thi: Các đội thi theo hình thức sân khấu hóa, bao gồm 3 phần thi:

* Phần thi thứ nhất: Màn chào hỏi

- Nội dung: Các đội tự giới thiệu đôi nét về đơn vị mình, trang phục công sở, giới thiệu các thành viên đội tuyển, những lợi ích đem lại trong việc cải cách các thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương mình,…

- Hình thức thi: Tiểu phẩm, tấu, thơ ca, hò, vè…

+ Thời gian: Mỗi đội có tối đa 05 phút để thể hiện.

+ Số lượng người tham gia: Tất cả các thành viên trong đội.

   + Số điểm tối đa: 10điểm(Nội dung: 05 điểm; phong cách thể hiện: 03 điểm và trang phục: 02 điểm).

* Phần thi thứ 2: Kiến thức công chức

- Nội dung thi: Các đội sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung, cụ thể như sau:

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

+ Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức;

+ Các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung trong việc Cải cách hành chính của tỉnh, của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

(Ban tổ chức sẽ xây dựng 50 câu hỏi liên quan và gửi các đơn vị tham khảo trước ngày 20/10/2018).

          - Hình thức thi: Tất cả các đội tuyển cùng lên sân khấu (mỗi đội cử 03 thành viên) và lần lượt bốc thăm các gói câu hỏi. Người dẫn chương trình sẽ đọc từng câu hỏi và các thành viên của các đội tham gia trả lời (Các câu hỏi sẽ được thể hiện trên màn hình lớn của sân khấu, mỗi gói câu hỏi gồm 5 câu hỏi). Mỗi câu hỏi được suy nghĩ trong thời gian 1 phút. mỗi đáp án trả lời đúng được 8 điểm, trả lời sai sẽ không có điểm.

          - Số điểm tối đa: 40điểm.

* Phần thi thứ 3: Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền

- Nội dung: Các đội xây dựng một vở kịch, tiểu phẩm ngắn… với nội dung về hoạt động cải cách hành chính, phản ánh được nếp sống văn minh ở công sở, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tác phong của công chức trẻ khi xử lý công việc; phê phán, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham nhũng,…

+ Thời gian: Tối đa 10 phút cho mỗi đội thể hiện.

+ Số lượng người tham gia: Tuỳ chọn 01 hoăc tất cả các thành viên trong đội để tham gia thi.

+ Số điểm tối đa: 50điểm (Nội dung: 30 điểm, phong cách thể hiện: 10 điểm, trang phục, đạo cụ: 10 điểm).

               ĐIỀU 5: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ vào số điểm chấm và đề xuất giải thưởng của Hội đồng Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các đội đạt giải cao (Bao gồm: Hoa, cờ thưởng và tiền thưởng), cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích và một số giải phụ khác.

                ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG

- Thể lệ cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

- Các đội tham gia thi phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Ban tổ chức về hoạt động của Hội thi.

- Trong quá trình tham gia thi, các đội phải thể hiện nếp sống văn hoá, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nếu đội nào có vướng mắc hoặc ý kiến đề xuất đề nghị trực tiếp báo cáo với Ban tổ chức Hội thi để kịp thời xử lý, giải quyết.

- Các đội tuyển tham gia dự thi không được phép sử dụng tài liệu có liên quan đến hội thi và điện thoại di động trong quá trình thi; nếu đội tuyển nào sử dụng các tài liệu có liên quan mà Ban tổ chức phát hiện được thì sẽ bị hủy luôn kết quả của phần thi đó.

-  Trong quá trình thi, nếu quá thời gian quy định, Đội tuyển sẽ bị trừ điểm, điểm trừ được tính trên điểm trung bình của toàn thể Ban giám khảo. Số điểm bị trừ tính theo thời gian vượt quá quy định, cụ thể quá thời gian 1 phút đầu tiên trừ 01 điểm; các phút tiếp theo, mỗi phút trừ 0,5 điểm.

- Các đội tuyển tham gia Hội thi, nếu vi phạm Thể lệ, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Ban tổ chức Hội thi có thể buộc đội tuyển không được tiếp tục tham gia dự thi.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức Hội thi có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thể lệ và sẽ thông báo cho các đơn vị trước lúc tổ chức Hội thi 15 ngày.

Để Hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Hội thi yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, chỉ đạo các thành viên trong đội tuyển của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện thể lệ này ./.

                                                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THI              

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement