image banner
Tổng quan về Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ: Số 129 đường Lê Hồng Phong - thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383. 841. 638     Fax: 0383. 835. 993

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

Website: http://nnptnt.nghean.gov.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement