image banner
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt phối hợp với Chính quyền địa phương xây dựng sinh kế bền vững cho người dân
Lượt xem: 322
Từ năm 2018 đến nay, hàng trăm ha rừng trồng gỗ lớn đã được đơn vị hỗ trợ cho người dân trồng rừng trên diện tích đất được giao cho gia đình ở các xã như: Đồng Văn, Thông Thụ, Tiền Phong, Hạnh Dịch và Nậm Giải

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác Dân vận cơ sở để phát huy sức mạnh tổng thể nhằm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt là chủ trương phát động phong trào xây dựng “Mô hình Dân vận khéo trong tình hình mới”. Năm 2018, Đảng uỷ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã thống nhất và thông qua chương trình xây dựng mô hình dân vận khéo với tiêu đề: “Cán bộ, đảng viên BQL Khu BTTN Pù Hoạt đồng hành giúp dân phát triển kinh tế hướng tới thoát nghèo”. Chương trình thông qua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, hàng tháng mỗi đảng viên, công chức, viên chức đã tự nguyện tiết kiệm và đóng góp ít nhất 10.000 đồng/tháng để xây dựng quỹ. Ngoài ra, đơn vị đã lồng ghép, huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định để xây dựng các mô hình giúp Nhân dân các xã vùng đệm trên địa bàn huyện Quế Phong xây dựng các mô hình sinh kế bền vững để tăng thu nhập hướng tới thoát nghèo.

 

Anh-tin-bai

 

BQL Khu BTTN Pù Hoạt hỗ trợ cây giống cho các hộ dân tham gia mô hình “Cải tạo vườn tạp”

 

Từ năm 2018 - 2020, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phối hợp với Ban dân vận Huyện uỷ Quế Phong và Đảng uỷ, UBND các xã vùng đệm để xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương, của các hộ gia đình nghèo để xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ năm 2018 đến nay, hàng trăm ha rừng trồng gỗ lớn đã được đơn vị hỗ trợ cho người dân trồng rừng trên diện tích đất được giao cho gia đình ở các xã như: Đồng Văn, Thông Thụ, Tiền Phong, Hạnh Dịch và Nậm Giải. Đặc biệt, năm 2020, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã giúp người dân xây dựng 03 mô hình “Cải tạo vườn tạp” để làm điểm cho các hộ gia đình khác thực hiện theo chủ trương của Huyện uỷ Quế Phong về cải tạo vườn tạp trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với Ban dân vận Huyện uỷ vận động Nhân dân bản Piềng Lâng, xã Nậm Giải cải tạo tập tục lạc hậu, xây dựng các công trình vệ sinh khoa học, phù hợp với bảo vệ môi trường. Đến nay đã có 17 hộ gia đình hoàn thành các công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn và 03 hộ gia đình tiếp tục đăng ký thực hiện.

 

Tiếp tục chương trình, kế hoạch xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2021. Ngày 13/10/2021, BQL Khu BTTN Pù Hoạt phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ Quế Phong đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã Nậm Giải để thảo luận và thống nhất về việc hỗ trợ Nhân dân bản Piêng Lâng xây dựng và phát triển mô hình “trồng Khoai Sọ” trên địa bàn. Thông qua cuộc họp, các bên liên quan đã thống nhất tập trung hỗ trợ nguồn giống để nhân dân bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải xây dựng và phát triển mô hình “trồng Khoai Sọ” với diện tích dự kiến khoảng 4 - 5 ha. Theo dự kiến UBND xã Nâm Giải sẽ tuyên truyền, vận động khoảng 30 - 40 hộ gia đình có đủ điều kiện đất đai, nhân lực, kinh nghiệm và nguyện vọng để tham gia thực hiện mô hình. Để đảm bảo thành công mô hình và nguồn kinh phí hỗ trợ mua giống, Ban Dân vận Huyện uỷ Quế Phong và Ban Dân vận tỉnh uỷ Nghệ An đã hỗ trợ 15.000.000 đồng; BQL Khu BTTN Pù Hoạt hỗ trợ 15.000.000 đồng. Ngân sách còn lại do UBND xã Nậm Giải huy động từ các nguồn vốn và dự án hợp pháp khác.

 

Anh-tin-bai

 

Mô hình trồng Khoai Sọ tại bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học trên diện tích rừng được giao quản lý, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị đã xác đnh rõ một trong những giải pháp quan trọng nhất đó là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để xây dưng sinh kế bền vững, giúp địa phương và Nhân dân khai thác những tiềm năng, thế mạnh vốn có của mình; đảm bảo nâng cao thu nhập, đời sống và giải quyết công ăn việc làm cho người dân qua đó giảm áp lực lên tài nguyên rừng và đa dạng sinh học của Khu bảo tồn. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng trên địa bàn.

 

Anh-tin-bai

 

Kiểm tra rừng trồng cây Quế Quỳ

 

Anh-tin-bai

 

BQL Khu BTTN Pù Hoạt hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Ba Kích tím dưới tán rng

 

Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement