image banner
Hội thảo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 1288 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
Lượt xem: 137
Đến nay, rừng đặc dụng có diện tích 2.577.649 ha trong đó đã có diện tích được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 1.531.088 ha (chiếm 59,4%)

Sáng ngày 14/01/2022, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức họp trực tuyến Hội thảo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 1288 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Chủ trì Hội thảo ông Bùi Chính Nghĩa – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Mục tiêu đề ra trong Đề án: Quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, dịch vụ môi trường rừng và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng. Đáp ứng 80% nguyên liệu gỗ rừng trồng từ rừng được quản lý bền vững. Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao giá trị gia tăng ngành Lâm nghiệp.

Anh-tin-bai

Kết quả thực hiện sau 3 năm: Đã xây dựng các văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn; đã đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chủ rừng và doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tuyên truyền trên trên các tài liệu, phim tư liệu, tờ rơi, website,…về Đề án cũng được đẩy mạnh.

Đến nay, rừng đặc dụng có diện tích 2.577.649 ha trong đó đã có diện tích được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 1.531.088 ha (chiếm 59,4%); rừng phòng hộ có diện tích 3.838.202 ha trong đó đã có diện tích được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 1.458.942 ha (chiếm 38,1%); rừng sản xuất có diện tích 1.832.755 ha trong đó đã có diện tích được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 945.342 ha chiếm (51,6%). Đã cấp cho 70 chứng chỉ với diện tích 330.107 ha.

 

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement