image banner
Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 01/2022 cho các nghề khai thác cá nổi nhỏ, lưới Vây, lưới Rê
Lượt xem: 129

Tiếp nhận thông tin của Tổng cục thủy sản; Viện nghiên cứu hải sản Hải Phòng, Chi cục Thủy sản Nghệ An xây dựng bản tin dự báo ngư trường khai thác tháng 01/2022 cho các nghề khai thác cá nổi nhỏ,  lưới Vây, lưới Rê và thông báo đến bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Vịnh  Bộ, vùng biển Hoàng Sa và giữa Biển, vùng lộng và ven bờ biển Nghệ An...

Đề nghị các tàu cá không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia khai thác thủy sản.

Để nắm bắt thông tin về ngư trường, ngư dân có thể liên lạc với Trạm bờ Nghệ An thông qua tần số: 8063KHz; hoặc xem trên Website của Tổng cục Thủy sản: http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản: http:/www.rimf.org.vn và  website của Chi cục Thủy sản Nghệ An: http:/www.chicucthuysannghean.gov.vn; Đài thông tin duyên hải thông qua các tần số 7906 KHz và 8294KHz, thời gian phát sóng vào lúc 7h05 phút, 9h05 phút và 12h05 phút hàng ngày.

 

- Dự báo ngư trường khai thác tháng 01/2022 cho nghề khai thác cá nổi nhỏ:

Tải về

Tải về

-  Dự báo ngư trường khai thác tháng 01/2022 cho nghề khai thác nghề rê:

Tải về

Tải về

-  Dự báo ngư trường khai thác tháng 01/2022 cho nghề khai thác nghề vây:

Tải về

Tải về

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement