image banner
Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 10/2018
Lượt xem: 18

Ngày 31/7, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc đã tiến hành trao tặng và lắp đặt bộ thiết chế văn hoá tại nhà văn hoá xóm 9, xã Nghi Công Nam. Bộ thiết chế văn hóa trao tặng gồm khẩu hiệu, phông, cờ, tượng và bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng trị giá hiện vật là 6,35 triệu đồng.

Số tiền này được trích từ nguồn đóng góp một phần thu nhập của cán bộ, đảng viên trong chi bộ Viện KSND huyện. Việc trao tặng này nằm trong kế hoạch của Chi bộ thực hiện kế hoạch 118 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghi Lộc về đóng góp hỗ trợ trang thiết bị văn hoá cho các xóm khó khăn trên địa bàn huyện và hưởng ứng phong trào thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)". Với món quà nhỏ này, cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện KSND huyện Nghi Lộc mong muốn nhân dân xóm 9 nói riêng, nhân dân xã Nghi Công Nam nói chung phát huy nội lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sớm hoàn thành các tiêu chí NTM ở địa phương.

Nhật Tuấn

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement