image banner
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 11/2017
Lượt xem: 17

Vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn tổ chức tập huấn cho 200 học viên là đội ngũ những người làm công tác Mặt trận của 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các chuyện đề của đợt tập huấn gồm: Một số nội dung mới trong công tác phong trào; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quy chế Quỹ vì người nghèo; Luật tín ngưỡng Tôn giáo; Công tác Tôn giáo Mặt trận Tổ quốc trong tình hình hiện nay; Hoạt động của Ban TTND và Giám sát đầu tư cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cán bộ trong hệ thống Mặt trận sẽ nắm vững nghiệp vụ công tác, những nội dung mới; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tập huấn là dịp để đại biểu có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác mặt trận.

Lê Văn Trí


Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement