image banner
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 9/2019 tại các vùng nuôi tôm
Lượt xem: 48

Bảo đảm an sinh xã hội nói chung, xóa đói, giảm nghèo nói riêng là chủ trương lớn, là sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm hàng đầu.

Ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Để thực hiện chủ trương của Đảng về tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 17/6/2015 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Thanh Chương, đồng thời UBND huyện cũng đã xây dựng Kế hoạch số 1713/KH-UBND ngày 03/9/2015 về thực hiện Chỉ thị 19-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; công văn số 835/UBND-NHCS ngày 17/4/2017 và 482/UBND-NHCS ngày 16/4/2018 chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Sau hơn 4 năm thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được tăng cường rõ rệt. Hoạt động tín dụng chính sách được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành, sự tin cậy của nhân dân huyện nhà.

Đến ngày 31/5/2019, tổng nguồn vốn quản lý và huy động của NHCSXH huyện Thanh Chương là trên 625 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai 18 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 619,3 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn…

Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, nhiều học sinh, sinh viên tiếp tục thực hiện ước mơ của tuổi trẻ, nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng, nhiều mô hình kinh tế được thực hiện.

Một phiên họp của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện

Kết quả trên cho thấy, các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH huyện thực hiện đã góp phần tích cực củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và khẳng định vai trò vị thế tín dụng chính sách tham gia vào mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt góp phần thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Để đạt được kết quả đó có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác từ huyện đến xã và đội ngũ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Mai kiểm tra sử dụng vốn

Về chung tay tạo lập nguồn vốn cho vay cùng với Trung ương, hàng năm UBND huyện đều thực hiện trích chuyển ngân sách sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay, một số xã mặc dù đang khó khăn cũng đã cố gắng tiết kiệm chi, chuyển một phần ngân sách xã để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương là 1.546 triệu đồng, trong đó từ ngân sách huyện là 1.050 triệu đồng, nguồn ngân sách xã và tổ chức chính trị xã hội là 496 triệu đồng. Qua đó khẳng định được sức lan tỏa của Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư thu hút sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội để đưa hoạt động tín dụng chính sách thực sự xã hội hóa góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn huyện.

Mai Hạnh


Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement