image banner
Kết quả hoạt động tháng 4/2019 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Lượt xem: 39

1. Kết quả đạt được


a) Hoạt động sự nghiệp:


- Về nhiệm vụ đảm bảo cấp nước sạch nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 81,5%, mức tăng 0,5% (khoảng 12.500 người), hoàn thành 25% kế hoạch năm.

- Hoàn thành việc lập , thẩm định và phê duyệt các hoạt động dự nghiệp để triển khai ngay từ đầu tháng.

- Phối hợp sở tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc UBND các huyện điều tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước tập trung, đề xuất giao được quản lý vận hành.

- Tham mưu sở Nông Nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện đề án cấp nước sạch nông thôn nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

- Hoàn thành việc xây dựng, ban hành giá nước sạch tại các nhà máy nước do trung tâm quản lý.


b) Về hoạt động có thu, dịch vụ:


- Tiếp tục khắc phục nguồn nước thô cho trạm cấp nước long thành: để công tác xử lý, lắng lọc, đảm bảo chất lượng nước cho người dân.

- Quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn và kịp thời khắc phục các hư hỏng, sự cố trong quản lý vận hành

- Khắc phục, cải thiện đảm bảo nước cho một số hộ dân xóm 13, Yên lý Thượng.


c) Các hoạt động khác:


- Công tác điều hành hoạt động và quản lý nhân lực được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hàng tháng có tổ chức họp lãnh đạo để đánh giá và điều chỉnh kịp thời về kế hoạch, về nhân lực.

- Tổ chức phân công trực đảm bảo tốt an ninh, tài sản của trung tâm và đảm bảo cấp nước ổn định tại các nhà máy nước trong dịp lễ 10/3 âm lịch. Triển khai phân công tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30/4 - 1/5 và phân công trực để đảm bảo an toàn, duy trì cấp nước ổn định.


2. Kế hoạch hoạt động thời gian tới


- Lập kế hoạch, tổ chức hội nghị thông báo điều chỉnh giá nước cho khách hàng các trạm cấp nước.

- Đôn đốc phát triển cấp nước sạch, đảm bảo tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tăng hàng tháng, để hoàn thành mực tiêu cả năm 2019 là 83%.

- Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung. Thực hiện báo cáo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch năm 2018 hoàn thành công việc ISO. Triển khai các hoạt động sự nghiệp theo dự toán được duyệt.

- Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án dở dang kéo dài nhiều năm qua tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo ít nhất 02 dự án đưa vào sử dụng.

- Đảm bảo cấp nước ổn định các trạm cấp nước. Khảo sát đề xuất bổ sung nước thô trạm Long Thành, bổ sung bơm, thiết bị lọc, bể chứa, đường ống trạm cấp nước Diễn Yên, xây dựng biện pháp chống hạn,tại các nhà máy nước.


Nguồn tin: Trung tâm nước Sạch và VSMT NT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement