image banner
Kết quả hoạt động về đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tháng 10/2019.
Lượt xem: 35
Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 82,5%, mức tăng 1,5%, hoàn thành 100% kế hoạch năm

1.Hoạt động sự nghiệp:


- Về nhiệm vụ đảm bảo cấp nước sạch nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 82,5%, mức tăng 1,5%, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách năm 2020, giai đoạn 2020 – 2022 và kế hoạch mục tiêu cấp nước năm 2020; đề xuất kinh phí nguồn nông thôn mới 2020.


- Hoàn thành chương trình làm việc với Tổng cục thủy lợi và Ý kiến của UBND tỉnh về việc đề xuất cho phép Nghệ An tham gia chương trình mở mới vốn vay WB giai đoạn 2021 – 2025 các tỉnh miền Trung và Đông nam bộ.


- Đang tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành theo quyết định 714- QĐ/SNN ngày 13/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, hướng dẫn UBND các Huyện lập hồ sơ đề xuất bàn giao các công trình cấp nước tập trung theo thông tư 54/TT-BTC/2013 ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính và công văn số 3738/UBND-SNN ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định quản lý sử dụng và khai thác các công trình nước sạch tập trung nông thôn


2. Về hoạt động có thu, dịch vụ:


- Đảm bảo cấp nước ổn định tại Nhà máy nước. Thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng nước tại các trạm theo định kỳ và phát sinh khi cần để đảm bảo cấp nước cho người dân.


- Thực hiện di dời đồng hồ hộ gia đình nhằm chống thất thoát nước tại Trạm cấp nước Diễn Yên. Tăng cường tích trữ nước thô trong thời gian tạm đóng kênh N1 để thực hiện cải tạo, nâng cấp kênh N1 theo kế hoạch.


3. Các khó khăn:


- Việc thực hiện thông tư 54/TT-BTC/2013 theo công văn số 3738/UBND-SNN ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định quản lý sử dụng và khai thác các công trình nước sạch tập trung nông thôn còn chậm và chưa đúng theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do việc tổng hợp tại các huyện còn chậm, số lượng công trình nhiều và sự quan tâm, phối hợp của một số địa phương còn hạn chế.


- Ô nhiễm, cạn kiệt nước mặt tại Nhà máy nước Hưng Phúc ảnh hưởng đến quá trình vận hành, bảo đảm chất lượng nước sạch cho sinh hoạt. Các nhà máy nước Hưng Phúc, Hưng Thắng, Hưng Tân đã xuống cấp hư hỏng do thời gian sử dụng dài, khó khăn trong bảo đảm cân đối thu chi.


4. Kế hoạch hoạt động thời gian tới


- Đôn đốc phát triển cấp nước sạch, đảm bảo tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 83%, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm là 82,5%. Triển khai các hoạt động sự nghiệp theo dự toán được duyệt. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung.


- Tiếp tục đảm bảo cấp nước ổn định. Tìm kiếm giải pháp phù hợp chuyển đổi quản lý cấp nước sạch tại Nhà máy nước Hưng Phúc. Tư vấn bổ sung tuyến nước thô tại Nhà máy nước Long Thành./.


Nguồn tin: Trung tâm Nước sạch và VSMTNT


Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement