image banner
Kết quả thực hiện Quý I/2019 nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
Lượt xem: 38

1.. Kết quả đạt được 3 tháng đầu năm 2019


1.1. Hoạt động điều hành:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và chất lượng các hoạt động hết thúc năm hoạt động 2018.

- Công tác điều hành hoạt động và quản lý nhân lực được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hàng tháng có tổ chức họp lãnh đạo để đánh giá và điều chỉnh kịp thời về kế hoạch, về nhân lực.

- Tổ chức tết đảm bảo an toàn. Đảm bảo tốt an ninh, tài sản của Trung tâm.


1.2. Hoạt động sự nghiệp:


- Về nhiệm vụ đảm bảo cấp nước sạch nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 81,3%, mức tăng 0,3% (khoảng 7.500 người), hoàn thành 6% kế hoạch năm (83%).

- Tham mưu, đề xuất lựa chọn doanh nghiệp, dự án tham gia dự án hỗ trợ đấu nối hộ nghèo do tổ chức WOBA hỗ trợ.

- Tham gia kiểm tra, giám sát dự án cấp nước Phú Thành thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành giá nước sạch tại các cơ sở cấp nước do Trung tâm trực tiếp quản lý, vận hành.

- Tham mưu báo cáo trả lời các vấn đề kiến nghị của cử tri liên quan đến nước sạch nông thôn.


1.3. Về hoạt động có thu, dịch vụ:

- Đảm bảo cấp nước ổn định trong dịp tết nguyên đán tại các Nhà máy nước.

- Tổ chức họp, ký kết quy chế với UBND các xã về Bảo vệ, xử phạt các vi phạm trong quản lý vận hành Nhà máy cấp nước Hưng Nguyên.

- Kịp thời khắc phục các hư hỏng, sự cố trong quản lý vận hành.


1.4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Việc cung cấp nước cho trạm Long Thành không đáp ứng đủ về lưu lượng và chất lượng cho người dân sử dụng do tiết diện kênh N6 tại khu vực lấy nước thô bị thu hẹp dẫn đến việc cung cấp nguồn nước thô gặp nhiều khó khăn.

- Khó khăn trong đảm bảo cấp nước đến các hộ sử dụng nước vùng Yên Lý Thượng (xã Diễn Yên) do công suất cấp nước Diễn Yên không đáp ứng, hệ thống đường ống chưa đảm bảo, nhu cầu sử dụng tăng cao.


2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019

- Thực hiện dự toán không giao tự chủ năm 2019 sau khi có quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

- Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung.

- Hoàn thành và có ý kiến chấp thuận của Sở Tài chính về Tài liệu hướng dẫn tính toán giá nước tính đủ tính đủ và khuyến nghị định mức KTKT cho thiết kế các trạm cấp nước tập trung nông thôn.

- Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án dở dang kéo dài nhiều năm qua để khôi phục, tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo ít nhất 02 dự án đưa vào sử dụng.

- Đảm bảo cấp nước ổn định các trạm cấp nước. Khảo sát đề xuất bổ sung đường ống dẫn nước thô cho trạm Long Thành; Bổ sung hệ thống đường ống cho khu vực Yên Lý Thượng trạm cấp nước Diễn Yên.

- Phối hợp với các nhà thầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tại trạm cấp nước Long Thành (Bong tróc một vài chỗ tại bờ hồ và xử lý thấm tại bể lắng).

Nguồn tin: Trung tâm NS&VSMTNT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement