image banner
Tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tháng 2/2019
Lượt xem: 31

1. Kết quả đạt được


1.1. Hoạt động sự nghiệp:


- Về nhiệm vụ đảm bảo cấp nước sạch nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 81,1%, mức tăng 0,1% (khoảng 2.500 người), hoàn thành 5% kế hoạch năm.

- Tham mưu, tổ chức Đông tây hội ngộ (EMWF) dự thảo hướng dẫn tính đúng, tính đủ giá nước sạch vùng nông thôn.

- Tham mưu, đề xuất lựa chọn doanh nghiệp, dự án tham gia dự án hỗ trợ đấu nối hộ nghèo do tổ chức WOBA hỗ trợ.

- Tham gia kiểm tra, giám sát dự án cấp nước Phú Thành thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành giá nước sạch tại các cơ sở cấp nước do Trung tâm trực tiếp quản lý, vận hành.


1.2. Về hoạt động có thu, dịch vụ:

- Đảm bảo cấp nước ổn định trong dịp tết nguyên đán tại các Nhà máy nước.

- Tổ chức họp, ký kết quy chế với UBND các xã về Bảo vệ, xử phạt các vi phạm trong quản lý vận hành Nhà máy cấp nước Hưng Nguyên.

- Kịp thời khắc phục các hư hỏng, sự cố trong quản lý vận hành.


1.3. Các hoạt động khác:

- Công tác điều hành hoạt động và quản lý nhân lực được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hàng tháng có tổ chức họp lãnh đạo để đánh giá và điều chỉnh kịp thời về kế hoạch, về nhân lực.

- Tổ chức tết đảm bảo an toàn. Đảm bảo tốt an ninh, tài sản của Trung tâm.


2. Kế hoạch hoạt động thời gian tới

- Đôn đốc phát triển cấp nước sạch, đảm bảo tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tăng hàng tháng, để hoàn thành mực tiêu cả năm 2019 là 83%.

- Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung. Thực hiện báo cáo Bộ chỉ số theo dõi dánh giá nước sạch năm 2018.

- Hoàn thành và có ý kiến chấp thuận của Sở Tài chính về Tài liệu hướng dẫn tính đủ, tính đủ toán giá nước sạch vùng nông thôn

- Thực hiện kế hoạch để tổng kết, tiến hành tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia dự án.

- Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án dở dang kéo dài nhiều năm qua để khôi phục, tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo ít nhất 02 dự án đưa vào sử dụng.

- Đảm bảo cấp nước ổn định các trạm cấp nước. Khảo sát đề xuất bổ sung nước thô trạm Long Thành, bổ sung bơm, thiết bị lọc, bể chứa, đường ống trạm cấp nước Diễn Yên.


Nguồn tin: Trung tâm NS&VSMTNT


Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement