image banner
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đến hết quý III năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 của TTNSH&VSMTNT
Lượt xem: 31

I. Các dự án do Trung tâm quản lý


- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt các xã Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên.

- Quản lý dự án cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng Miền Trung, vốn vay ADB.


II. Tình hình triển khai các dự án


1. Dự án sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt các xã Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Phúc – Huyện Hưng Nguyên


- Chủ đầu tư: Trung tâm nước SH và VSMT NT Nghệ An.

- Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách Chương trình MTQG, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% (Quyết định Số 5066/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT: Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt các xã Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên).

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 02/2017.


2. Dự án cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng Miền Trung, vốn vay ADB


- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

- Quản lý dự án: Ban QLDA cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An, vốn vay ADB - Trung tâm nước SH và VSMT NT Nghệ An.

- Quy mô đầu tư được duyệt gồm 02 tiểu dự án:

+ Tiểu dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung và vệ sinh môi trường nông thôn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

+ Tiểu dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung và vệ sinh môi trường liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và và các xóm 5,6,7 xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành tháng 6/2017. Gồm:

+ Tiểu dự án xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu hoàn thành tháng 10/2014.

+ Tiểu dự án liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và các xóm 5,6,7 xã Trung Thành, huyện Yên Thành hoàn thành tháng 6/2016.


Nguồn tin: TTNSH & VSMTNT.

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement