image banner
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch nhiệm vụ tháng 11/2020 của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
Lượt xem: 37
Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệsinh tăng từ 83% lên 84,6%, mức tăng 1,6%, hoàn thành 80% kế hoạch năm

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tháng 10/2020

1.1 Hoạt động sự nghiệp:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 83% lên 84,6%, mức tăng 1,6%, hoàn thành 80% kế hoạch năm.

- Thực hiện dự toán không giao tự chủ năm 2020, dự toán sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, dự toán kinh phí sự nghiệp ngành đạt 80% kế hoạch giao.

- Tiếp tục thực hiện các quy định và hướng dẫn của các cơ quan về phòng chống dịch bệnh Covi-19.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vùng nông thôn. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung, cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình.

- Phối hợp các huyện, xã chỉnh sửa, bổ sung đề xuất dự án vốn vay WB.

- Tham mưu Sở trình tỉnh phê duyệt KHCNAT Long Thành.

- Chuẩn bị biện pháp ứng phó với lũ lụt, ô nhiễm nguồn nước và hướng dẫn người dân vệ sinh, bão dưỡng công trình, đồng thời tăng cường tích trử nước tại hộ.

- Khởi công hạng mục nâng công suất hệ thống Lắng lamen tại Trạm cấp nước Diễn Yên.

- Phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSNT, Sở NN và PTNT, hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về biến đổi khí hậu.

1.2. Về hoạt động có thu, dịch vụ:

Doanh thu hoạt động sản xuất dịch vụ 9 tháng đạt 6,4 tỷ đồng (bằng 74% kế hoạch năm).

2. Các khó khăn, vướng mắc và tồn tại

- Trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp:

+ Công tác xã hội hóa còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Còn 6 dự án cấp nước sạch tập trung dở dang kéo dài từ giai đoạn 2011-2015 chưa hoàn thành, khó khăn trong khắc phục xử lý.

+ Hiệu quả quản lý, đầu tư các hệ thống cấp nước tập trung còn thấp, thiếu tính bền vững, nhất là dạng tự chảy. Một số công trình hư hỏng, chậm khắc phục ảnh hưởng đến sử dụng nước nhất là trong giai đoạn nắng nóng hiện nay.

+ Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến điều kiện sử dụng nước sinh hoạt tại một số địa phương.

- Trong thực hiện có thu sản xuất dịch vụ của đơn vị:

+ Việc đóng kênh chính phục vụ thi công các dự án thủy lợi dẫn đến nguồn nước thô hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Nguồn thu phí sử dụng nước, thu tư vấn đến tháng báo cáo không đạt kế hoạch. Trạm Hưng Nguyên qua thời gian dài sử dụng xuống cấp, khó khăn trong hoạt động. Nguồn nước thô để cung cấp cho Nhà máy nước Long Thành, Trạm cấp nước Hưng Nguyên không đảm bảo ảnh hưởng đến cấp nước cho nhân dân.

3. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2020:

- Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cấp nước đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ giao năm 2020. Trình Sở xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2021.

- Rà soát, hoàn thành các hoạt động sự nghiệp theo nguồn kinh phí không giao tự chủ năm 2020, dự toán sự nghiệp thuộc chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, dự toán kinh phí sự nghiệp ngành.

- Tiếp tục thực hiện các quy định và hướng dẫn của các cơ quan về phòng chống dịch bênh Covi-19.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vùng nông thôn. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm các công trình cấp nước tập trung, cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình.

- Làm việc các Sở ngành liên quan, hoàn thiện đề xuất dự án vốn vay WB cấp nước sạch cho khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Thi công hạng mục nâng công suất hệ thống Lắng lamen tại Trạm cấp nước Diễn Yên.

- Chuẩn bị biện pháp ứng phó với lũ lụt, ô nhiễm và hướng dẫn người dân vệ sinh, bảo dưỡng công trình, đồng thời với tăng cường tích trữ nước tại hộ.


Nguồn: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement