image banner
Tin vắn về phát triển kinh tế tập thể
Lượt xem: 49
Trong hai tháng 7 và 8/2018, Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An đã tổ chức thực hiện 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 490 cán bộ các HTX nông nghiệp của 10 huyện.

Trong hai tháng 7 và 8/2018, Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An đã tổ chức thực hiện 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 490 cán bộ các HTX nông nghiệp của 10 huyện.


Các lớp được tổ chức ở các huyện: Quế Phong (cho cán bộ HTX NN 3 huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp), Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, TX. Thái Hoà (cho cán bộ HTX NN huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hoà) và Đô Lương. Nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu thiết thực của các HTX hiện nay và khả năng tiếp thu của học viên, được học viên và chính quyền các huyện đánh giá cao.


Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ráo riết chỉ đạo UBNDcáchuyện, thành, thịthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhằm thực hiện thành công Kế hoạch “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, đến 15/9/2018 toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới được 46/20 HTXtheo kế hoạch, đạt 230%kế hoạch cả năm, đưa tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên 516 HTX.


Cụ thểsố HTX thành lập mới các địa phương: Huyện Nghĩa Đàn 08HTX, huyện Diễn Châu 03 HTX, Huyện Quỳ Châu 07HTX, huyện Tương Dương 02, huyện Nam Đàn 04 HTX, huyện Quế Phong 03 HTX, huyện Yên Thành 01 HTX, huyện Tân Kỳ 04HTX, huyện Quỳ Hợp 05HTX, huyện Con Cuông 02HTX, huyện Thanh Chương 03HTX, Huyện Kỳ Sơn 01 HTX, huyện Hưng Nguyên 01 HTX và TP. Vinh 01 HTX.


Dự kiến từ nay đến cuối năm có thể sẽ thành lập mới được từ 5-8 HTX nông nghiệp, đưa tổng số HTX NN thành lập mới năm 2018 lên 51-54 HTX và số lượng HTX nông nghiệp cả tỉnh sẽ là 521-524 HTX. Mỗi HTX nông nghiệp thành lập mới được hỗ trợ 50 triệu đồng theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ.


Cũng trong hai tháng 7 và 8/2018, Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An đã tổ chức thành công cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Tĩnh và TP. Hà Nội tham quan học tập các mô hình HTX nông nghiệp điển hình, làm ăn giỏi của tỉnh, để lại ấn tượng tốt cho các tỉnh bạn./.


Nguyễn Văn Phương

Trưởng Phòng Kinh tế HT và Trang trại

Chi cục Phát triển Nông thôn

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement