image banner
Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 06/12/2016 của BTV TUvề đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh NA theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020
Lượt xem: 46

Tải file tại đây


Nguồn tin: Phòng KHTC

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement