image banner
Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của Cơn bão số 09
Lượt xem: 50
Ngày 27/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 3590/SNN-TL về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của Cơn bão số 09

Ngày 27/10/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã ban hành Công văn số 3590/SNN-TL về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưng của Cơn bão số 09

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, S Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT và các Công ty TNHH Thủy lại khẩn trương thực hiện các nội dung sau:


1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 2013/CĐ-TCTL-QLCT ngày 26/10/2020 của Tổng cục Thủy lợi về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hường của Cơn bão số 09.


2. Đối với các hồ chứa có cửa van, chủ động hạ thấp mực nước hồ xuống để đón lũ, hạn chế phải xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian mưa lớn làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.


3. Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ đang thi công, và hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trừ nước cao, theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng thường trực đ vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; không được tích nước nếu hồ không đảm bo an toàn.


4. Công trình đập, hồ chứa cử người thường xuyên kiểm tra, theo dõi các hạng mục công trình đầu mối (đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, ...) để phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.


5. Vận hành kịp thời các cống tiêu cuối hệ thống như: Bến Thủy, Nghi Quang, Diễn Thành, Diễn Thủy,... các trạm bơm tiêu, tiêu úng, tiêu nội đồng không để úng cục bộ bảo đảm hạn chể thấp nhất thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến dân sinh.


6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt, úng về Sờ Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi).


Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement