image banner
Tình hình phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường xây dựng NTM và chống ngập úng đô thị
Lượt xem: 23
Thực hiện Chỉ thị 16/CT.UBND ngày 12/10/2017 và triển khai Kế hoạch số 595/KH-UBND ngàv 12/10/2017 của UBND Tỉnh về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT.UBND ngày 12/10/2017 và triển khai Kế hoạch số 595/KH-UBND ngàv 12/10/2017 của UBND Tỉnh về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.


Ngày 16/10/2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có Công văn sổ 2569/SNN.CCTL về việc hướng dẫn kỹ thuật đợt phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.


Công văn so 2570/SNN.CCTL về việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện ra quân, đồng thời kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức phát động ra quân trên địa bàn.


Mặc dù vừa qua trên địa bàn Tỉnh chịu ảnh hưởng liên tiếp các cơn bảo và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập úng ở nhiều nơi và đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, Đảng, chính quyền đến ngày 31/10/2017 có 20/21 huyện, thành phố, thị xã, 07 Công ty TNHH MTV Thủy lợi tổ chức phát động ra quân.


Trong đó có 10 huyện, thành, thị phối hợp với Công ty thủy lợi ra quân trước và trong ngày 16/10 và 10 huyện phối hợp với Công ty thủy lợi ra quân sau ngày 16/10. Cuộc phát động đã huy động bà con nông dân, cán bộ công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, các tố chức đoàn thề như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc tham gia…


Tính từ ngày 16/10/2017 đến 31/10/2017 khối lượng thực hiện ra quân làm thủy lợi:


- Số huyện, thành, thị xã ra quân là: 20/21 Huyện, Thành phố, Thị xã.


- Tống số ngày công: 151.039 ngày công


- Khối lượng chủ yếu đạt được:


+ Nạo vét, đất đào công trình: 169.330 m3

+ Nạo vét kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng: 5.509 m3

+ Đắp tu bổ bờ vùng bờ thửa: 25.176 m3

+ Làm giao thông nội đồng: 56.206m3

+ Diện tích cắt cỏ, phát quang, vớt bèo..:1.132.495m3


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement