image banner
Tình hình phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường xây dựng NTM và chống ngập úng đô thị đến ngày 30/11/2017
Lượt xem: 39
Thực hiện Chỉ thị 16/CT.UBND ngày 12/10/2017 và triển khai Kế hoạch số 595/KH-UBND ngàv 12/10/2017 của UBND Tỉnh về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT.UBND ngày 12/10/2017 và triển khai Kế hoạch số 595/KH-UBND ngàv 12/10/2017 của UBND Tỉnh về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.


Các địa phương, đơn vị đều duy trì thực hiện phong trào. Nhất là trong tháng 11 thời tiết thuận lợi cho việc ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường. Các địa phương đơn vị đã tiếp tục huy động lực lượng, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tham gia thực hiện


Tính từ ngày 16/10/2017 đến 31/11/2017 khối lượng thực hiện ra quân làm thủy lợi:


- Số huyện, thành, thị xã ra quân là: 21/21 Huyện, Thành phố, Thị xã.

- Tống số ngày công: 614.005 ngày công

- Khối lượng chủ yếu đạt được:

+ Nạo vét, đất đào công trình: 455.033 m3

+ Nạo vét kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng: 200.068 m3

+ Đắp tu bổ bờ vùng bờ thửa: 210.056 m3

+ Làm giao thông nội đồng: 247.407 m3

+ Đổ đường cấp phối: 96.614m3

+ Diện tích cắt cỏ, phát quang, vớt bèo..:2.800.819m3


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement