image banner
Tình hình thực hiện đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2016
Lượt xem: 23
Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình

Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh mương. Qua 15 đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10, từ năm 2001 đến năm 2015 đã đem lại những kết quả to lớn và thiết thực như: Tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hoá kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ Đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt.


Năm nay trên địa bàn Tỉnh tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp: nắng nóng với nền nhiệt độ cao, hạn hán, rét đậm, rét hại, mưa lớn, lũ quét, dông lốc đã xảy ra gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt do ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão: số 3, số 4, số 6 và số 7 vừa qua, trên địa bàn Tỉnh đã xảy ra mưa lũ lớn làm thiệt hại lớn về người, mùa màng, cơ sở hạ tầng, dân sinh, kinh tế.


Đểkhắc phục hậu quả do lũ lụt và chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất, Ngày 06 tháng 10 năm 2016 ƯBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10, chủ động công tác phòng, chống hạn hán, lũ lụt, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông và sản xuất năm 2017.


I. Tình hình thực hiện đến ngày 25/11


Đánh giá tình hình thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị.


Theo chức năng nhiệm vụ của mình, các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND Tỉnh và phục vụ tốt cho đợt phát động:Sở Nông nghiệp & PTNT đã soạn thảo và phổ biến hướng dẫn kỹ thuật phục vụ đợt ra quân làm thủy lợi để địa phương, đơn vị thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và có nội dung thiết thực. Cán bộ chỉ đạo của các phòng, ban Chi cục đã bám sát, kiểm tra đôn đốc đợt phát động ở các địa phương đơn vị.


Các cơ quan thông tin, tuyên truyền: Đài phát thanh truyền hình Tỉnh, đài truyền hình các huyện, Báo Nghệ An đã có chương trình và đưa tin về đợt phát động. Có sự phối hợp của các Sở, ban, ngành.


a) Tình hình triển khai ở các địa phương, đơn vị:


Nhiều Cấp ủy và chính quyền các huyện, Thành phố, Thị xã và các đơn vị đã tổ chức quán triệt Chỉ thị về đợt phát động của UBND Tỉnh. Các lực lượng, tầng lớp nhân dân ở cơ sở đã tham gia, thực hiện phong trào trên địa bàn có hiệu quả.


+ Đến ngày 25/11/2016 đã có:


- 20/21 số huyện, thành phố, thị xã đã ra quân làm thủy lợi

- 7/7 Công ty TNHH Thủy lợi đã ra quân.


+ về tổ chức lễ phát động:


Các địa phương, đơn vị tổ chức tốt lễ phát động gồm: Huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thành phố Vinh, Công ty TNHH Thủy lợi Tây Nam, Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ.


+ Có chương trình kế hoạch:


Các địa phương, đơn vị có chương trình kế hoạch gồm: Huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Anh Sơn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An.


b) Khối Iương thực hiện:


Đợt phát động ra quân làm thủy lợi năm nay tập trung vào các hạng mục: nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, đắp đất bồi trúc đập đất, đê sông, đê biển, cắt cỏ, phát quang, vớt bèo, thông thoáng hệ thống kênh tưới tiêu, tu bổ làm hệ thống giao thông nội đồng, tu sửa các hạng mục ...khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng các cơn bão vừa qua và chuẩn bị cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất.


Đến ngày 25/11 toàn Tỉnh đã thực hiện được:


- Tổng số ngày công : 682.785 ngày công

- Khối lượng thực hiện:

+ Diện tích cắt cỏ, phát quang, vớt bèo...: 1.661.494 m2

+ Nạo vét kênh mương, công trình: 272.557

+ Đất đào, đắp tu bổ công trình và kênh mương: 246.708 m3


c) Đánh giá kết quả, nguyên nhân và tồn tại trong đợt ra quân vừa qua:


- Các địa phương, đơn vị đã tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, do trong thời gian kể từ ngày phát động, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp: mưa lớn, lũ quét, dông lốc đã xảy ra gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong thời gian phát động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, số 6, số 7 vừa qua, trên địa bàn Tỉnh có mưa lũ lớn, thời tiết bất lợi nên khối lượng thực hiện chưa cao.


- Trong quá trình thực hiện một số điạ phương chưa thực quan tâm đúng mức, kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện của một số địa phương thiếu cụ thể.


- Cán bộ chỉ đạo của các địa phương, đơn vị chưa thường xuyên bám sát, kiểm tra đôn đốc thực hiện.


- Công tác báo cáo của các địa phương, đơn vị chưa kịp thời và đầy đủ.


- Một số cấp ủy, chính quyền các huyện, Thành phố, Thị xã chưa thường xuyên, liên tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị về đợt phát động xuống tận cơ sở. Một số huyện, Thành, Thị chưa có Ban chỉ đạo, Chỉ thị, kế hoạch...


II. Kế hoạch tiếp tục thực hiện đợt cao điểm ra quân làm thủy lợi toàn Tỉnh từ nay đến ngày 31/12/2016.


Trong đó các nội dung chính như sau:


1. Chỉ tiêu kế hoạch trong tháng cao điểm.


Đe đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2016 và sản xuất năm 2017, Kính đề nghị UBND Tỉnh tiếp tục phát động tháng cao điểm Toàn dân ra quân làm Thủy lợi từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 và giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị toàn Tỉnh phấn đấu thực hiện được:


- Nạo vét kênh mương, công trình: 284.190m3

- Đắp bờ vùng, bờ thửa: 241.6340m3

- Phát quang, cắt cỏ, vơ rong...: 1.182.609m2

Với tổng ngày công: 737.310 ngày công.


2. Giải pháp


- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-ƯBND ngày 06/10/2016 của UBND Tỉnh về việc tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 đến ngày 31/12/2016;

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị SỐ17/CT-UBND về việc tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm nay đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân biết để thực hiện đến hết ngày 31/12/2016;

- Ngày 05/12/2016 đề nghị các địa phương, đơn vị và nhân dân trong Tỉnh đồng loại ra quân mở đầu cho tháng cao điểm ra quân làm thủy lợi năm nay.

- Các địa phương đơn vị chưa thành lập Ban chỉ đạo đợt ra quân làm thủy lợi phải thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10 từ ngày 01/12 đến 31/12/2016 và phân công cụ thể cho từng cán bộ chuyên trách địa bàn để phối hợp với từng địa phương thực hiện;

- Các cơ quan thông tin tuyên truyền: Đài phát thanh, truyền hình Tỉnh, Đài truyền hình các huyện, Báo Nghệ An thường xuyên có chương trình và tổ chức tuyên truyền đưa tin kịp thời đợt phát động.

- UBND các huyện, Thành phố, Thị xã căn cứ chỉ tiêu, giao cho UBND các phường, xã căn cứ chỉ tiêu được giao tiếp tục giao chỉ tiêu cho các khối phố, thôn, xóm để thực hiện. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời.

- Triển khai ra quân đồng loạt đồng thời duy trì tốt phong trào suốt đến hết ngày 31/12/2016.

- Báo cáo theo định kỳ về Sở Nông nghiệp & PTNT (Qua chi cục thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh vào các ngày: 05/12, 15/12, 25/12 và có báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 06/10/2016 của UBND Tỉnh.


Riêng đối với Thành phố Vinh:


Cần tập trung các hạng mục sau:

- Nạo vét các tuyến tiêu ra trạm bơm số 1, 2,3, giải tỏa các ách tắc trên trục tiêu ra các trạm bơm;

- Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình ngập úng trên địa bàn một cách cụ thể và sát thực tế, từ đó xác định rõ từng nguyên nhân để đề ra các giải pháp xử lý;

- Phân cấp cụ thể cho từng đơn vị quản lý, từng bộ phận chuyên trách theo địa bàn, phối hợp với chính quyền các cấp (phường, xã, khối, xóm) để cùng tham gia nạo vét, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 và xử lý chống ngập úng theo hướng xã hội hóa trên địa bàn;

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc Dự án cải tạo đô thị Vinh, sớm triển khai Giai đoạn 3 của Dự án Chống ngập úng cục bộ trọng điểm trên địa bàn TP Vinh;

- Triển khai ngay công tác nạo vét, cải tạo các hệ thống kênh mương thoát nước bị hư hỏng, tắc nghẽn. Có biện pháp bảo vệ hành lang và công trình tiêu thoát.

nước trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa tình trạng cácdự án,công trìnhxâydựng xâm lấn, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước;

- Kiểm tra các tuyến, các điểm có công trình, hệ thống ngầm gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng hệ thống tiêu thoát nước như hệ thống cáp quang, viễn thông, điện lực... để phối hợp với các cấp, các ngành xử lý tháo dỡ.

- Giao chỉ tiêu cụ thể cho các phường, xã để tiến hành giao đến khu phố nạo vét, khơi thông các kênh tiêu nội vùng ra kênh tiêu chính;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban, UBNDcác phường,xã thực hiện.


Nguồn tin: Chi cục Thủy Lợi

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement