image banner
Công ty TNHH MTV Cà phê Cao su Nghệ An tổ chức các phong trào thi đua ngày thực chất và có hiệu quả
Lượt xem: 72
Trong những năm qua, công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công tác giao khoán, quản lý đất đai, vườn cây có nhiều thay đổi  tích cực,  sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích sản xuất kinh doanh của công ty. Công tác thu hoạch, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su của công ty được các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc.

        Với gần 1.900 công nhân lao động, Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ an hiện đang được Nhà nước giao quản lý, sản xuất kinh doanh 3.441 ha đất nông nghiệp, trong đó có 1.966 ha diện tích cây cao su trong thời kỳ kinh doanh, còn lại là diện tích cây ăn quả và cây hàng năm.

      Trong những năm qua, công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công tác giao khoán, quản lý đất đai, vườn cây có nhiều thay đổi  tích cực,  sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích sản xuất kinh doanh của công ty. Công tác thu hoạch, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su của công ty được các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc. Công ty gắn trách nhiệm của các Giám đốc, Đội trưởng đơn vị vào chỉ tiêu sản lượng được giao hàng năm ngay từ đầu năm. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty, sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời  phù hợp với giá cả thị trường giá đầu vào của sản phẩm, Công đoàn Công ty luôn đồng hành với chuyên môn và đã tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, sát với nhiệm vụ, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ của công ty thường về trước thời gian, đặc biệt sản lượng thu hoạch, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su hàng năm luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Riêng năm 2021 sản lượng cao su mủ nước đạt 3.641 tấn/ KH 3000 tấn, đạt 121,36% kế hoạch; Tổng doanh thu 137.000 triệu đồng/KH 135.000 triệu đồng, đạt 101,5% kế hoạch. Trong đó, doanh thu công ty hạch toán đạt 50.094,6 triệu đồng/KH 26.000 triệu đồng, đạt 192,7% kế hoạch.

Anh-tin-bai

       Để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cà phê Cao su Nghệ An đã  tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"; “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020-2030”; Phong trào “Công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”... do các cấp phát động. Ngoài ra Công đoàn Công ty đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để phát động các phong trào thi đua, như phong trào "Đầu tư, chăm sóc vườn cây"; phong trào Cạo mủ cao su;  Phong trào "Thu hoạch, thu mua, chế biến sản phẩm mủ cao su". Các phong trào thi đua đều được triển khai đồng bộ, với nhiều biện pháp, giải pháp và tiêu chí cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, được các Nông trường, đội sản xuất và toàn thể CNVCLĐ toàn Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia.

Anh-tin-bai

          Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty phát động luôn phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng giai đoạn thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nên các phong trào thi đua luôn được sự hưởng ứng tích cực của CNVCLĐ và đạt hiệu quả cao”.

Hiện nay, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An không còn là hình thức mà ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả. Qua các phong trào thi đua đã tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả giữa các tập thể, cá nhân trong đội sản xuất, các nông trường và toàn công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển, đời sống cán bộ CNVCLĐ ngày cáng được cải thiện và nâng cao.

         Phú Văn Lĩnh - Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement