image banner
Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 58
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bám cơ sở, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, được đánh giá là đơn vị tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ trong ngành Nông nghiệp của tỉnh nhà. Kết quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, chất lượng hoạt động của Chi bộ và đơn vị ngày càng chuyển biến rõ rệt trên các mặt.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, ngày 25/5/2022 Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V – Nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tráng - Phó Bí thư Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, đồng chí Võ Thị Hoa – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT và sự có mặt của 22/22 đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bám cơ sở, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, được đánh giá là đơn vị tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ trong ngành Nông nghiệp của tỉnh nhà. Kết quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, chất lượng hoạt động của Chi bộ và đơn vị ngày càng chuyển biến rõ rệt trên các mặt. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC người lao động; đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, chất lượng đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Anh-tin-bai

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp đồng bộ thống nhất giữa Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể cơ quan Quỹ thành một tập thể đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nêu gương; phấn đấu xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới; thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra. Chi bộ phấn đấu có ít nhất 01 năm chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó có 15% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đến hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ, có thêm 01 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ công tác chuyên môn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 01 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;....

Anh-tin-bai

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tráng – Phó Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đánh giá cao quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội và ghi nhận các kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Chi bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra; duy trì ổn định, đoàn kết nội bộ; lãnh đạo tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế chế độ làm việc giữa Cấp uỷ với tổ chức đoàn thể theo đúng quy định; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Anh-tin-bai

   Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra BCH chi bộ Khóa V nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 05 đồng chí đảm bảo năng lực và phẩm chất để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Anh-tin-bai

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ và PT rừng

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement