image banner
Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TU của BCH đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính; Đề án 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận.
Lượt xem: 105
Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Sở đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Chiều ngày 16/2/2022, Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TU của BCH đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính; Đề án 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi  - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tham gia hội nghị, có 63 tổ chức cơ sở đảng, 217 điểm cầu với hơn 5.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại điểm cầu Cơ quan sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Võ Thị Nhung – Bí Thư Đảng bộ Cơ quan Sở, Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Sở.

Anh-tin-bai

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Sở đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày những nội dụng trọng tâm đối với việc triển khai Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tại Nghị quyết số 05-NQ/TU đã xác định mục tiêu: Tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

Mặt khác, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng đến cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Tại Đề án số 04-ĐA/TU đã xác định mục tiêu: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước chính quyền các cấp nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng và cơ quan nhà nước các cấp trong công tác dân vận chính quyền. Từng bước nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước về công tác dân vận, kỹ năng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng phong cách làm việc của cơ quan nhà nước chính quyền các cấp theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement