image banner
Công văn số 3392/SNN-VP V.v triển khai năm dữ liệu số quốc gia
Số ký hiệu văn bản 3392/SNN-VP
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 3392/SNN-VP V.v triển khai năm dữ liệu số quốc gia
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực chỉ đạo điều hành chung
Người ký duyệt Phùng Thành Vinh
Tài liệu đính kèm cv_ra_soat_co_so_du_lieu_so_20638297595685573932.pdf