image banner
Công văn số 3356/SNN-VP ngày 30/8/2023 V.v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 3356/SNN-VP
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 3356/SNN-VP ngày 30/8/2023 V.v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Võ Thị Nhung
Tài liệu đính kèm cv_bao_cao_danh_gia_trien_khai638297598438549029.pdf