image banner
Công văn số 3400/SNN-VP ngày 5/9/2023 V.v góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu văn bản 3400/SNN-VP
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 3400/SNN-VP ngày 5/9/2023 V.v góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực chỉ đạo điều hành chung
Người ký duyệt Phùng Thành Vinh
Tài liệu đính kèm cv_goy_y_ve_chia_se_du_lieu_so638297600159646467.pdf