image banner
Công văn số 3385/SNN-VP ngày 5/9/2023 V.v góp ý dự thảo văn bản bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL
Số ký hiệu văn bản 3385/SNN-VP
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 3385/SNN-VP ngày 5/9/2023 V.v góp ý dự thảo văn bản bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực chỉ đạo điều hành chung
Người ký duyệt Võ Thị Nhung
Tài liệu đính kèm cv_gop_y_vbqppl_thu_tuong_2023638297602764964873.pdf