image banner
Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 7/7/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 01/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 7/7/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Thuỷ sản
Người ký duyệt Thái Thanh Quý
Tài liệu đính kèm Tải về