image banner
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 21/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Nguyễn Đức Trung
Tài liệu đính kèm Tải về