image banner
Quyết định 61/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 61/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định 61/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai và Quản lý xây dựng công trình
Người ký duyệt Nguyễn Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Tải về