image banner
Chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 252

Ngày 30/3/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 897/SNN-VP về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, theo số liệu thống kê trên Cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/03/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận 3.198 bộ hồ sơ; trong đó đã giải quyết 3.144 bộ hồ sơ, đang giải quyết 44 bộ hồ sơ và đã giải quyết quá hạn 15 bộ hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu Trưởng các phòng sở, Chi cục trưởng các Chi cục chấn chỉnh thực hiện một số biện pháp sau:

1. Thường xuyên quan tâm thực hiện nghiêm túc Công văn số 1031/SNN-VP ngày 02/04/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường giải quyết TTHC đúng hạn trên hệ thống phần mềm http://dichvucong.nghean.gov.vn.

2. Thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, công dân đúng quy định đối với những hồ sơ đã giải quyết quá hạn; Chỉ đạo, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm mà không có lý do chính đáng.

3. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức chấm dứt tình trạng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phòng, đơn vị hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ tại phòng, đơn vị mà không thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng quá hạn. Đối với trường hợp khách quan để xảy ra hồ sơ quá hạn thì Trưởng phòng Sở hoặc Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở tham mưu nội dung phải thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định.

4. Tiếp tục sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An (địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được giao tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên truy cập vào hệ thống Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn) để nhận và xử lý hồ sơ theo đúng quy định. Mỗi cá nhân được cấp tài khoản yêu cầu thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin, nghiêm cấm tình trạng truy cập tài khoản của người khác.

5. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp lựa chọn nộp hồ sơ TTHC thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn  (đối với các TTHC được công bố tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4) hoặc nộp qua Bưu điện nhằm hạn chế đi lại của người dân.

6. Trong năm 2022, giao Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các Chi cục thuộc Sở: Tổ chức tập huấn, lồng ghép tại các cuộc hội nghị, hội thảo theo nhiệm vụ đã được giao; phối hợp với các xã, phường, thị trấn, các huyện thành thị tăng cường công tác tuyên truyền đến tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và đảm bảo đạt 70%/ tổng số hồ sơ thực hiện tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục sau:

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

- Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).

- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

- Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

- Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

- Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Xóa đăng ký tàu cá.

7. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT của Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến khi tổ chức cá nhân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm đối với các thủ tục hành chính đã được công bố tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement