image banner
Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045
Lượt xem: 73

Ngày 02/8/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 909/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Theo đó, Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

1.   Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

2.   Phạm vi, ranh giới và quy mô khu vực nghiên cứu

Phạm vi ranh giới quy hoạch: Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ được xây dựng tại các xã: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều, Khánh Hợp, Nghi Xá của huyện Nghi Lộc và xã Đại Sơn của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bao gồm 03 phân khu chức năng với tổng quy mô diện tích lập quy hoạch là 618 ha.

3. Thời hạn quy hoạch

-       Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035.

-       Giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

4. Mục tiêu quy hoạch

-       Thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển kinh tế rừng theo chuỗi giá trị từ giống, quản lý rừng bền vững, trồng rừng chất lượng cao, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản.

-       Góp phần vào mục tiêu “Cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26).

-       Tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần quyết định vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

-       Cụ thể hóa Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ.

-       Làm cơ sở thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư và thực hiện quy hoạch; làm căn cứ pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch phân khu, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

5. Tính chất, chức năng

Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ là khu công nghệ cao tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực Lâm nghiệp, tập trung lĩnh vực sản xuất giống lâm nghiệp, trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, cụ thể như sau:

6.   Dự báo sơ bộ về lao động

Dự kiến nhu cầu lao động khoảng 60.000 đến 70.000 người, với cơ cấu: quản lý bậc cao: 5%, quản lý bậc trung: 20%; công nhân kỹ thuật: 50%; công nhân lao động phổ thông: 25% (số liệu về sử dụng lao động sẽ được luận cứ cụ thể trong nội dung đồ án quy hoạch).

7.   Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu

-       Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên (địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thủy lợi, địa chất công trình, cảnh quan sinh thái). Đánh giá hiện trạng về kinh tế - xã hội (nông lâm, thủy sản; công nghiệp, xây dựng; dịch vụ; dân số, lao động, văn hóa), đánh giá phân bổ dân cư, dịch cư, tình trạng tăng giảm lực lượng sản xuất.

-       Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất đai; đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền và thoát nước mưa; cấp nước; cấp điện, chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc; thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang); đánh giá hiện trạng môi trường và những yếu tố đặc thù của khu vực.

-       Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án đang còn hiệu lực; xác định và làm rõ các định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị có liên quan.

-       Tham khảo các mô hình, bài học kinh nghiệm của quốc tế, đặc biệt những quốc gia có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam.

-       Đánh giá, xác định mục tiêu, động lực phát triển của các phân khu chức năng; dự báo về dân số, lao động, quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

-       Định hướng quy hoạch sử dụng đất cho từng khu chức năng theo cơ cấu được xác định, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển tổng thể của khu vực.

-       Xác định các khu vực kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn của các phân khu chức năng.

-       Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, quản lý chất thải, cung cấp năng lượng…

-       Đánh giá môi trường chiến lược, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Nghệ An bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí và phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 theo quy định pháp luật./.

Đình Cường - Khu LNCNC

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement