image banner
Các phòng ban của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An

Văn Phòng Sở
 

Chánh văn Phòng: Nguyễn Xuân Hùng

ĐT: 0915895559

Phòng Thanh Tra Sở
 

Chánh Thanh tra: Trần Hải Đường

DĐ: 0913274747  

Địa chỉ email: thanhtrasnn.na@gmail.com


Đường dây nóng liên hệ: 0913274747; 0912435643  

Phòng Quản lý xây dựng công trình
 

Trưởng Phòng: Nguyễn Xuân Sơn

ĐT: 02383 830 076

Phòng Quản lý Kỹ thuật, khoa học công nghệ
 

Trưởng phòng: Ngô Hoàng Khanh

ĐT: 0948137559

Phòng Kế hoạch Tài chính
 

Trưởng phòng: Phan Nguyên Hùng

ĐT: 0904225279

Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Sơn

ĐT: 0913356101


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement