image banner
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Địa chỉ: Số 129 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 02383 835 993.

Số Fax: 02383 841638;             Email: nnptnt@nghean.gov.vn.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

A.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN

I.

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

 

0913577622

2

Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

 

0942020998

3

Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

 

0912126162

II

Văn phòng Sở

 

 

4

Nguyễn Xuân Hùng

Chánh Văn phòng

 

0915895559

5

Nguyễn Văn Thành

Phó Chánh Văn phòng

 

0913375575

6

Nguyễn Thị Anh Hường

Phó Chánh Văn phòng

 

0916788276

7

Nguyễn Thị Minh Huệ

Văn thư

 

0972281567

8

Phan Sỹ Trúc

Văn thư

 

0989662889

B

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

 

I

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

 

Địa chỉ: Số 19, đường Trần Phú, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Máy trực giờ hành chính: 02383. 843220.

1

Nguyễn Tiến Đức

Chi cục trưởng

 

0912341640

2

Nguyễn Đình Hương

Phó Chi cục trưởng

 

0912193068

3

Phan Duy Hải

Phó Chi cục trưởng

 

0943191262

4

Trần Văn Trung

Trưởng phòng HC-TH

 

0915253696

5

Nguyễn Thị Giang

Văn thư

02383843220

0945546647

II

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, khối 13, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực hành chính: 02383844586.

1

Đặng Văn Minh

Chi cục trưởng

02388907979

0917337568

2

Ngô Đức Quỳnh

Phó Chi cục trưởng

02388909009

0983468377

3

Đoàn Thị Thu Hà

Trưởng phòng HC-TH

02388668086

0946258323

4

Cao Thị Châu

Phó Trưởng phòng HC-TH

 

0912742092

5

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Văn thư

02383844586

0984029739

III

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

Địa chỉ: Số 26 đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực hành chính: 02383842710

1

Bạch Quốc Dũng

Chi cục trưởng

 

0916544777

2

Phạm Đức Thành

Phó Chi cục trưởng

02383650153

0913357678

3

Võ Minh Ngọc

Trưởng phòng HC-TH

 

0912414199

4

Hồ Sỹ Bảo

Phó Trưởng phòng HC-TH

 

0962171345

5

Đoàn Thị Thương

Phó Trưởng phòng HC-TH

 

0914420844

6

Nguyễn Thị Hòa

Văn thư

 

0974060319

IV

Chi cục Thủy sản

 

 

Địa chỉ: Số 80, đường Ngô Sỹ Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại:  0283 566 900.

 

1

Nguyễn Chí Lương

Chi cục trưởng

 

0913274599

2

Lê Văn  Hướng

Phó Chi cục trưởng

 

0912334628

3

Chu Quốc Nam

Phó Chi cục trưởng

 

0979789699

4

Trần Như Long

Phó Chi cục trưởng

 

0982521719

5

Thân Văn Khanh

Trưởng phòng HC-TH

 

0988816309

6

Nguyễn Quang Vinh

Phó trưởng phòng HC-TH

 

0904850345

7

Lê Thị Mai Anh

Văn thư

0283 566 900

0986717533

V

Chi cục Thủy lợi

 

 

 

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 02383844729; Fax: 02383841386.

1

Nguyễn Trường Thành

Chi cục trưởng

02383844729

0983949196

2

Trần Quốc Toản

Phó Chi cục trưởng

02383844054

0913341986

3

Đặng Văn Quyền

Phó Chi cục trưởng

 

0916549636

4

Nguyễn Trung Thiện

Trưởng phòng HC-TC

 

0912435560

5

Trần Thị Liên

Văn thư

02383844863

0989544246

VI

Chi cục Phát triển nông thôn

 

 

Địa chỉ: Số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại:

 

1

Lê Văn Lương

Chi cục trưởng

 

0913275528

2

Nguyễn Hồ Lâm

Phó Chi cục trưởng

 

0912223616

3

Hoàng Đình Hùng

Phó Chi cục trưởng

 

0912742726

4

Nguyễn Công Biên

Phụ trách phòng HC-TH

 

0914000000

5

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng HC-TH

 

0987812987

6

Trần Thị Huyền Trang

Văn thư

 

0396921042

VII

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

Địa chỉ: Số 129 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại:

 

1

Nguyễn Văn Hà

Chi cục trưởng

 

0903461861

2

Lê Anh Tường

Phó Chi cục Trưởng

 

0904313676

3

Mai Hồng Phong

Phó Chi cục Trưởng

 

0944292468

4

Chu Thị Lan

TP Hành chính -TH

 

0916764626

5

Nguyễn Thị Duyên

PTP Hành chính -TH

 

0968682708

6

Nguyễn Thị Kim Đông

Văn thư

 

0942198123

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

I

Trung tâm Khuyến nông

 

 

Địa chỉ: Số 22 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383844918.

Email: thanh-tchc.knna@gmail.com

 

1

Tạ Quang Sáng

Giám đốc

 

0977883025

2

Cao Xuân Tuấn

Phó Giám đốc

 

0983594552

3

Trần Tất Đạt

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính (phụ trách)

 

0983585789

4

Trần Thị Tý

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

0915105805

5

Nguyễn Thị Hải Thanh

Văn thư

 

0983459299

II

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Cảnh Hoan, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0238536886          Ngoài giờ hành chính: 0915013043

Số Fax: 0238536042                    Email: thuongsnn76@gmail.com

1

Lâm Duy Thưởng

Phụ trách Trung tâm

 

0915013043

2

Trần Văn Chiến

Phó giám đốc

0238536040

0903402255

3

Nguyễn Hữu Trung

Phó phòng phụ trách Phòng Hành chính tổng hợp

0238541076

0913047651

4

Lê Thị Thuyết

Phó phòng Phòng Hành chính tổng hợp

0238541076

0989036534

5

Lê Thị Na

Văn thư

0238536886

0903456005

III

Trung tâm Giống cây trồng

 

 

Địa chỉ: Khối 9, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 02 383 833 121

Fax: 02 383 833 121, Email: ttgiongcaytrongnghean@gmail.com

1

Đặng Thọ Xuân

Giám đốc

 

0912341477

2

Lê Hữu Bắc

Phó Giám đốc

 

0936 671 357

3

Ngô Xuân Thân

Phó giám đốc

 

0978505668

4

Nguyễn Thị Mỹ Lương

Phụ trách phòng Hành chính – Tổng hợp

02383833121

0948861555

5

Nguyễn Thị Oanh

Văn thư

02383833121

0986172414

IV

Trung tâm Giống chăn nuôi

 

 

Đại chỉ: Số 10A đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính:   02383.842144        Ngoài giờ hành chính:

Số Fax:     02383.842144                                      Email: ttgcnnghean@gmail.com

1

Bùi Duy Hùng

Giám đốc

 

0913274546

2

Hồ Tiến Lực

Phó giám đốc

 

0912967778

3

Nguyễn Gia Bình

TP. Tổ chức hành chính

 

0915121715

4

Hồ Thị Thúy Vân

Văn Thư

02383842144

0914911808

V

Trung tâm Giống thủy sản

 

 

 

Địa chỉ: Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383671109

Email: ttgthuysannghean@gmail.com

 

1

Hoàng Sỹ Ngân

Giám đốc

02383670323

0915545228

2

Trần Văn Võ

Phó Giám đốc

02383219009

0989666236

3

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính

02383671109

0947757380

VI

Ban quản lý Cảng cá

 

 

Địa chỉ: Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

1

Phan Tiến Chương

Giám đốc

 

0983856311

2

Nguyễn Văn Trung

Phó giám đốc

 

0979791217

3

Mai Thị Thao

Trưởng phòng hành chính tổng hợp

0238948322

 

0368190266

 

4

Hoàng Thị Mỹ Linh

Văn thư

0238948322

0967851349

VII

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

 

 

 

Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Số máy thường trực giờ hành chính: 02383985560

1

Nguyễn Trung Sơn

Giám đốc

 

0913355158

2

Trần Đức Dũng

Phó Giám đốc

 

0973072168

3

Võ Minh Sơn

Phó Giám đốc

 

0982389995

4

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng Tổ chức  - hành chính

 

0982497343

5

Đặng Đình Trường

Phó Trưởng phòng Tổ chức  - hành chính

 

0989191934

6

Lê Thị Thủy

Văn thư

 

0979883437

VIII

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

 

 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383 885 118

Ngoài giờ hành chính: 02383 885 118

Số Email: khubttnpuhoat@gmail.com

1

Nguyễn Văn Sinh

Giám đốc

 

0962 972 778
0919 014 027

2

Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc

 

0988 102 279

0915 961 283

3

Lê Văn Nghĩa

Phó Giám đốc

 

0966 457 778

4

Nguyễn Công Kiêm

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

0964 965 322

5

Sầm Thị Quỳnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

0983 286 179

6

Hồ Thị Hằng

Văn thư

02383885118

0862 392 568

IX

Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn

 

 

 

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383822169

1

Lê Đình Minh

Trưởng ban

 

0912221198

2

Đậu Đình Hùng

Phó trưởng ban

 

0968819168

3

Vũ Hồng Minh

Phó trưởng ban

02383822169

0914937281

4

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng TC-HC

 

0979216667

5

Nguyễn Thị Thùy Dung

Văn thư

 

0942613110

X

Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn

 

 

 

Địa chỉ: Bản Na Lương 2, xã Hữu Kiêm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

1

Lê Phùng Diệu

Trưởng Ban

 

0911907818

2

Nguyễn Sỹ Thắng

Phó Trưởng ban

 

0943148345

3

Lê Hoàng

Phó Trưởng ban

 

0948415567

4

Lê Công Sỹ

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 

0948103828

5

Nguyễn Thị Bích Thủy

Văn thư

 

0915927928

XI

Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương

 

 

 

Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Số máy trực giờ hành chính: 2383741529

Gmail: bqlrphtuongduong@gmail.com

1

Nguyễn Tất Hòa

Trưởng ban

 

0918927375

2

Nguyễn Công Mậu

Phó Trưởng ban

 

0944284456

3

Nguyễn Thành Dũng

Phó Trưởng ban

 

0914949959

4

Lê Đình Tuấn

Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Tổng hợp

 

0917166288

5

Nguyễn Thị Thảo

Văn thư – Thủ quỹ

 

0919547266

XII

Ban quản lý rừng phòng hộ Con Cuông

 

 

Địa chỉ: Xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực hành chính: 02383.731.585.

Gmail: bqlrphcc@gmail.com

1

Nguyễn Khắc Hùng

Trưởng ban

 

0912234067

2

Đặng Hồng Thanh

P. Trưởng ban

 

0917500123

3

Lê Thanh Hải

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

02383731585

0984072777

4

Nguyễn Thị Anh Thơ

Văn thư

 

0973214763

XIII

Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn

 

 

Địa chỉ: Khối 6B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 02383 872174

 

1

Ngũ Văn Trị

Trưởng ban

 

0942441777

2

Nguyễn Văn Đức

Phó trưởng ban

 

0918986232

3

Lưu Văn Tiến

Phó trưởng ban

 

0987694877

4

Nguyễn Ngô Đông

Trưởng phòng Hành chính

 

0942786777

5

Phan Thị Bình

Văn thư

 

0914738565

XIV

Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ

 

 

Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383 882 155; Ngoài giờ hành chính: 0915 099 448

Số Fax:   02383 882 155  Email: pfm.tanky@gmail.com

1

Đinh Văn Hải

Trưởng ban

02383882155

0915 099 448

2

Phan Cảnh Thành

Phó Trưởng Ban

 

0818 707 497

3

Trần Thanh Tùng

Trường phòng Hành chính - Tồng hợp

 

0915 997 117

4

Trần Thị Hiền

Văn thư – Quỹ

 

0916 937 137

XV

Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu

 

 

 

Khối Tân Hương, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

 

1

Trần Ngọc Kiên

Trưởng ban

 

0911317345

2

Nguyễn Văn Trường

Phó Trưởng ban

 

0913059331

3

Hoàng Đình Quyết

Trưởng phòng tổ chức – hành chính- kế toán

 

0962432567

4

Hoàng Thị Hoa

Văn thư

 

0981086881

XVI

Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương

 

 

 

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại trực giờ hành chính: 02383 823141

1

Lê Phùng Thiều

Trưởng ban

 

0983694474

2

Võ Hữu Hà

Phó Trưởng ban

 

0982623368

3

Nguyễn Bá Hùng

Phó Trưởng ban

 

0942024624

4

Phan Văn Hiệp

TP Tổ chức - Hành chính

 

0972429020

5

Bùi Thị Huệ

Văn thư

 

0947440569

XVII

Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc

 

 

 

Khối 2, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại trực giờ hành chính: 02383 861 861; Fax: 02383 861 861; Email: bqlrphnghiloc@gmail.com

 

1

Nguyễn Công Sơn

Trưởng ban

 

0913054968

2

Nguyễn Văn Công

Phó Trưởng ban

 

0913128959

3

Trần Văn Trường

Phó Trưởng ban

 

0983749196

4

Nguyễn Viết Thăng

TP Tổ chức – Hành chính

 

0976344402

5

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Văn thư

 

0976919980

0986148757

XVIII

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An

 

 

Địa chỉ: Khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 0985889058

 

1

Trần Văn Sơn

Trưởng ban

 

0977767777

2

Dương Minh Ngọc

Phó trưởng ban

 

0915489 666

3

Tô Lệ Xuân

Phụ trách phòng

 

0967161265

4

Trần Thị Thái

Văn thư

 

0988450789

5

Nguyễn Thị Hiệp

Văn thư

 

0973629060

XIX

Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành

 

 

 

Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực hành chính: 0988084807.

Email: vpbqlrphyenthanh@gmail.com

1

Nguyễn Ngọc Ánh

Trưởng ban

 

0988084807

2

Hoàng Minh Tú

Phó trưởng ban

 

0949754868

3

Hoàng Đình Khánh

Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Tổng hợp

 

0943060604

4

Thái Thị Hồng Phương

Văn thư

 

0985428162

XX

Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp

 

 

 

Địa chỉ: Số 08 - đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 038 3842022.  Ngoài giờ hành chính: 038 6188089

Email: doandieutraqhlnna@gmail.com

1

Nguyễn Cảnh Cẩn

Trưởng đoàn

038 3846656

0913 049 787

2

Ngô Hùng Tú

Phó Trưởng đoàn

038 3568783

0989 807 535

0814 745 686

3

Hoàng Văn Hải

Phó trưởng đoàn

038 3594045

0912 999 179

4

Nguyễn Công Bắc

Trưởng phòng TCHC- KT

038 3831113

0386 188 089

5

Trần Thị Kiều Oanh

Văn thư

038 3842022

0917 327 729

XXI

Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi

 

 

Địa chỉ: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1

Phạm Hồng Thương

Trưởng đoàn

 

0986561233

2

Hoàng Ngọc Luyện

Phó trưởng đoàn

02383569945

0912248791

3

Trương Tiến

Trưởng phòng TCHC-KT

02383599279

0912467802

4

Lê Kế Toàn

Văn thư

 

0913044171

XXII

Ban quản lý dự án Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1

Nguyễn Hào

Trưởng ban

 

0913274327

2

Trần Quốc Hoàn

Phó Trưởng ban

 

0912448833

3

Nguyễn Phương Đông

Trưởng phòng Hành chính

 

0916796766

4

Nguyễn Thị Mai Anh

Văn thư

 

0916619909

XXIII

Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NAPMU)

 

 

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 023838 604 482; Số fax: 02383 604 482

1

Nguyễn Ngọc Quảng

Phó Trưởng ban (Quyền Trưởng ban)

 

0912592820

2

Hoàng Mạnh Hà

Phó Giám đốc

 

0913272550

3

Nguyễn Viết Đông

Phó Giám đốc

 

0987985226

4

Nguyễn Trọng Hiển

Trưởng phòng TC-HC

 

0982450529

5

Nguyễn Thị Thùy Giang

Văn thư

 

0916158785

XXIV

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

 

 

 

Địa Chỉ: số 45A đường Tân Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02383.845.689

Số Fax: 02383.845.689; Email:quybaovevaphattrienrungna@gmail.com

1

Nguyễn Khắc Lâm

Giám đốc

02383523357

0915557646

2

Dương Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

 

0915822966

3

Pham Bá Hùng

Phó Giám đốc

 

0912629526

4

Phan Quảng Nam

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

 

0913566277

5

Nguyễn Thị Hiếu

Văn thư

02383845689

0976523099

XXV

Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới

 

 

Địa chỉ: Số 4, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số máy trực giờ hành chính: 02388668579

Số Fax: 02388668679

Email: nongthonmoina@gmail.com

1

Nguyễn Văn Hằng

Phó Chánh VP Thường trực

 

0903443599

2

Lê Văn Lương

Phó Chánh VP chuyên trách

 

0913275528

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng HC

 

0974336227

4

Nguyễn Thị Hương

Văn thư

 

0988561398


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement