image banner
Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

1. Họ và tên người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí Sở Nông nghiệp và PTNT: Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở

DĐ: 0913.274.298;  Email: vinhpt@nnptnt.nghean.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí  Sở Nông nghiệp và PTNT: Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở - Thủ trưởng Cơ quan Sở.

DĐ: 0942020998/0982020998

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement