image banner
Công khai đường dây nóng về cải cách hành chính Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An:

Số điện thoại: 02383.844.929

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

Chánh Văn phòng: 0915.895.559

Chánh Thanh tra: 0913.274.747

Thường trực BCĐ cải cách hành chính Sở: 0913.356.101

- Số điện thoại Cơ quan thường trực CCHC tỉnh: 02383.592.869

Email: phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement