image banner
Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 115
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng - Thành viên  Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-QBVPTR ngày 09/01/2023 

Chiều ngày 13/7, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quả lý Quỹ. Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Ban kiểm soát Quỹ ; lãnh đạo và cán bộ Ban điều hành Quỹ.

Anh-tin-bai

Đ.c Nguyễn Khắc Lâm. GĐ Quỹ báo cáo tại cuộc họp

 Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng - Thành viên  Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-QBVPTR ngày 09/01/2023 của HĐQL Quỹ và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Với một số kết quả nổi bật như: Quỹ đã tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR, Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; Công tác huy động nguồn thu đạt 52% kế hoạch, tiền TRTT đạt 84% kế hoạch; Công tác giải ngân kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định; Xây dựng dự thảo Kế hoạch tài chính chia sẻ lợi ích từ thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính Bắc Trung Bộ (ERPA); Góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện ERPA; Tổng hợp, cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan để phục vụ Kiểm toán Nhà nước làm việc; Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá công tác chi trả tiền DVMTR năm 2022….

Anh-tin-bai

Đ.c Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành Quỹ trong việc tổ chức thực hiện trong thười gian qua, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp BĐH Quỹ sớm hoàn thành Nghị quyết để ban hành thực hiện. Giao các thành viên HĐQL, Ban kiểm soát, Quỹ BVPTR và các Sở, Ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Nguồn tin: Thanh Hoa - Quỹ bảo vệ và PT rừng

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement