image banner
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết đánh giá kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022
Lượt xem: 122
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thực hiện và đạt nhiều kết quả: Tổng số 51 hợp đồng ủy thác đã ký, gồm 22 cơ sở sản xuất thủy điện, 14 cơ sở sản xuất nước sạch, 15 cơ sở sản xuất Công nghiệp thu 63.098.481 nghìn đồng, đạt 52% kế hoạch và đảm bảo giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 30/6, tại TP. Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết đánh giá kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022. Tới dự có lãnh đạo Hội đồng quản lý Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện; đại diện hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn/bản; đại diện các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng….

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cơ bản hoàn thành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, như: Công tác tham mưu văn bản, triển khai thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Tổng số 51 hợp đồng ủy thác đã ký, gồm 22 cơ sở sản xuất thủy điện, 14 cơ sở sản xuất nước sạch, 15 cơ sở sản xuất Công nghiệp). Kết quả thu 63.098.481 nghìn đồng, đạt 52% kế hoạch và đảm bảo giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng; Thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế; Công tác truyền thông, nâng cao nghiệp vụ và học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh. Đặc biệt, công tác triển khai chi trả tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng không dùng tiền mặt...

Tại Nghệ An, số đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (năm 2022) gồm 20.938 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng với số tiền được chi trả 27.119.774 nghìn đồng và 1.310 hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với số tiền được chi trả là 52.681.247 nghìn đồng (các đối tượng bảo vệ rừng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số).

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Khắc Lâm - Khai mạc HN

Ngoài kinh phí được chi trả theo kế hoạch năm 2022, Quỹ tỉnh đã cân đối các nguồn kinh phí để tham mưu điều tiết, hỗ trợ bổ sung đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực thuỷ điện có đơn giá thấp sau khi hỗ trợ đạt đủ 150.000 đồng/ha/năm. Đồng thời, đã hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các chủ rừng và năm 2022 diện tích rừng được chi trả tiền là: 555.174,745 ha... Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham luận để bổ sung, hoàn thiện những giải pháp để hoàn thành công tác quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nguồn: Thanh Hoa - Quỹ Bảo vệ và PTR

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement