image banner
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGHỆ AN

TT

Ảnh

Thông tin

 

Anh-tin-bai

Đồng chí: Phùng Thành Vinh

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Sinh ngày 08/14/1974

Quê quán: nghi Thịnh - Nghi Lộc - Nghệ An

Số điện thoại: 0913274298

1

Đồng chí: Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở Phụ trách Sở Nông nghiệp và PTNT

Sinh ngày 20/01/1974

Quê quán: Đô Lương – Nghệ An

Số điện thoại: 0982020998

2

Đồng chí: Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 1/10/1975

Quê quán: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0912 126 162

3

Đồng chí: Hồ Phi Triều

Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 24/01/1978

Quê quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số điện thoại: 0911 997 999

4

Anh-tin-bai
 

Đồng chí: Nguyễn Hào

Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày: 18/08/1977

Quê quán: Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An

Số điện thoại: 0913274327

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement