image banner
Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 644

NỘI DUNG

NGÀY

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Chỉ đạo cơ sở

01

Thứ Hai

 

Lãnh đạo Sở

 

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 10/2021

02

Thứ Ba

 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Ngày sinh hoạt Đảng

03

Thứ Tư

 

 

 

Nghe và cho ý kiến Dự thảo Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

 

Phòng KHTC, CC QLCL NLS&TS

 

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

 

Có GM riêng

Sáng: Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân phường Hưng Bình, thành phố Vinh

 

Thanh tra Sở

 

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

 

Trụ sở Tiếp dân

Chiều: Hội nghị trực tuyến triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2022; tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông 2021 và chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi

 

Chi cục Trồng trọt &BVTV, Chăn nuôi & Thú y;        phòng QLKT & KHCN

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

 

Có GM riêng

Chiều: Nghe và cho ý kiến Dự  thảo Nghị  quyết  của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ  giúp  xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách trợ giúp xã hội đối  với một  số  đối  tượng  chưa  được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2)

 

Văn phòng Sở,

Phòng KHTC

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

 

Có GM riêng

Sáng: Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 (trực tuyến)

04

Thứ Năm

Phòng KHTC

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Dự thảo Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ các trường phổ thông có học sinh dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

2. Dự thảo Đề án “Xây dựng mô hình trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030”;

3. Dự thảo Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Văn phòng Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Họp thông qua nội dung kéo dài Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp GCN-QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ

05

Thứ Sáu

Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2021, vụ đông 2021-2022; kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành, thị

 

Chi cục Trồng trọt &BVTV, Thủy lợi; phòng QLKT&KHCN; các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có KH riêng

Sáng: Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trực tuyến)

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

 

Có GM riêng

Chiều: Họp giải quyết kiến nghị các trường hợp sau:

1. Kiến nghị của công dân thành phố Vinh.

2. Kiến nghị của 03 hộ gia đình liên quan dự án Nhà tưởng niệm Đ/c Nguyễn Thị Minh Khai

 

Thanh tra Sở

 

Trụ sở Tiếp dân

Chiều: Họp giao ban Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch tháng 11/2021

 

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghỉ cuối tuần

06

Thứ Bảy

 

 

 

Nghỉ cuối tuần

07

Chủ nhật

 

 

 

Sáng: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

1. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

2. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3. Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022

8

Thứ Hai

Phòng TCCB

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm: Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

 

Ban JICA, phòng QLXDCT

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có KH riêng

Chiều: Nghe và cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 

Chi cục Thủy lợi, phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

 

Văn phòng Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến về Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021 và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2)

09

Thứ Ba

Thanh tra Sở

 

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 

 

 

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC

 

 

 

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Nghe và cho ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

Phòng QLXDCT

 

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến Dự thảo Đề án phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Họp Hội đồng định giá đất tỉnh

10

Thứ Tư

Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP giai gđoạn 2019-2020, triển khai kế hoạch 2021 và những năm tiếp theo

 

Chi cục PTNT, Quản lý CL NLS&TS,

các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Nghe và cho ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và hàng năm

 

Phòng KHTC

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

1. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020

2. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

3. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024

11

Thứ Năm

Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022

 

Phòng QLXDCT

 

Có GM riêng

Sáng: Đối thoại vụ án do công dân ở Quỳnh Lưu khởi kiện

 

Thanh tra Sở

 

Có GM riêng

Sáng: Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố Vinh để tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm và triển khai các Quyết định của UBND tỉnh về an toàn thực phầm

 

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2021, vụ đông 2021-2022; kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành, thị

 

Chi cục Trồng trọt &BVTV, Thủy lợi; phòng QLKT&KHCN, các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có KH riêng

Chiều: Hội thảo cấp tỉnh “Giáo sư Tạ Quang Bửu: Cuộc đời và những đóng góp đối với đất nước, quê hương”

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

12

Thứ Sáu

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

2. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2022

 

Phòng KHTC

3. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

VPĐP CTMTQG XD NTM

4. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Phòng TCCB

5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Văn phòng Sở

6. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Văn phòng Sở

7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Thanh tra Sở

8. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Thanh tra Sở

9. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Thanh tra Sở

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid – 19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 năm 2021

 

Văn phòng Sở

11. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

 

Chi cục PTNT

12. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022

 

Văn phòng Sở

13. Báo cáo của UBND tỉnh việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

 

Văn phòng Sở

14. Dự  thảo Nghị  quyết  của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ  giúp  xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách trợ giúp xã hội đối  với một  số  đối  tượng  chưa  được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2)

 

Phòng KHTC

15. Dự thảo Quyết định phương án phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021

 

VPĐP CTMTQG XD NTM

16. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC

17. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 

Phòng TCCB

18. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Phòng TCCB

19. Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022

 

Phòng TCCB

20. Dự thảo Quyết định quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Phòng KHTC

21. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể năm 2022 và 2023

 

Phòng KHTC

22. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

 

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC

23. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

 

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC

24. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Phòng KHTC

25. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Bước 2)

 

Thanh tra Sở

Kiểm tra công tác chỉ đạo  về phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi các huyện.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y; các phòng, đơn vị liên quan

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghỉ cuối tuần

13

Thứ Bảy

 

 

 

Nghỉ cuối tuần

14

Chủ Nhật

 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân

15

Thứ Hai

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Trụ sở

tiếp dân

Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An

2. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

 

Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Kiểm tra, đôn đốc giải ngân dự án đầu tư công

 

Phòng QLXDCT, các Ban QLDA

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Lễ phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15

 

Văn phòng Sở, phòng TCCB

 

Có GM riêng

Họp Ban Thường vụ thường kỳ tháng 10/2021, nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011 - 2020; bàn, quyết định ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

16

Thứ Ba

Phòng KHTC, chi cục PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP Tỉnh ủy mời

2. Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 – 2025

 

Phòng KHTC

3. Cho ý kiến Đề án đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 

Chi cục PTNT

4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo

 

Phòng KHTC

5. Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng và xử lý các vấn đề báo nêu trong tình hình hiện nay

 

Văn phòng sở

6. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

 

Phòng KHTC, VP ĐP NTM

7. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025

 

Phòng KHTC, chi cục PTNT,

VP ĐP NTM

8. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Phòng KHTC, chi cục PTNT,

VP ĐP NTM

9. Chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 – 2025

 

Phòng KHTC

10. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình giai đoạn 2021 - 2025

 

Văn phòng Sở

11. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030

 

Phòng TCCB

12. Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Phòng TCCB

13. Sửa đổi Quy định số 527-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

 

Phòng TCCB

14. Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCHTW khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

 

VP Đảng ủy

15. Công tác tổ chức, cán bộ

 

Phòng TCCB

Chúc mừng các đơn vị trường học nhân kỷ niệm Ngày thành lập trường và các nhà giáo có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2021

17

Thứ Tư

Văn phòng Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

 

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Đề án phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng thâm canh nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030

2. Chỉ thị về tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn vùng Nam Hưng Nghi trong giai đoạn 2021 - 2025

18

Thứ Năm

Chi cục Thủy sản, Thủy lợi;

phòng QLXDCT

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Sáng: Họp Hội đồng định giá đất tỉnh

19

Thứ Sáu

Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 Quy chế phối hợp giữa Thường trực Công đoàn ngành và Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Văn phòng Sở, VP Công đoàn ngành

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú Văn Lĩnh

Chủ tịch CĐN

Có KH riêng

Chiều: Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động và ký kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Văn phòng Sở, Phòng KHTC

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2021, vụ đông 2021-2022; kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành, thị

 

Chi cục Trồng trọt &BVTV, Thủy lợi; phòng QLKT&KHCN, các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

 

Có KH riêng

Nghỉ cuối tuần

20

Thứ Bảy

 

 

 

Nghỉ cuối tuần

21

Chủ Nhật

 

 

 

Ngày tiếp dân

22

Thứ Hai

Thanh tra Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Trụ sở tiếp dân

Sáng: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11/2021

 

Phòng KHTC

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Đề án nâng cấp, cải tạo hệ thống trạm bơm lấy nước dọc sông Lam và hệ thống tiêu úng chống hạn vùng Nam Hưng Nghi để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

2. Đề án chống hạn và tiêu úng vùng Nam Hưng Nghi, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

Chi cục Thủy lợi, phòng QLXDCT

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Lễ trao giải cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2021 Khát vọng sông Lam”

 

Văn phòng Sở, phòng TCCB

 

Có GM riêng

Sáng: Họp nghe các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh

23

Thứ Ba

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Chiều: Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

 

VP UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 11/2021:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 10 và các buổi làm việc trong tháng; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác

 

24

Thứ Tư

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

 

2. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

 

Phòng KHTC

3. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

 

Phòng KHTC

4. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

 

Phòng KHTC, phòng QLXDCT

5. Dự thảo Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

 

Phòng KHTC

6. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024

 

Phòng KHTC

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020

 

Phòng KHTC

8. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

 

Phòng KHTC

9. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An

 

Phòng KHTC

10. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

 

Phòng KHTC

11. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 

Phòng KHTC

12. Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021 và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022

 

Văn phòng sở

13. Dự thảo Đề án phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An

 

Văn phòng sở

14. Dự thảo Đề án phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ

 

Phòng KHTC

Kiểm tra tiến độ dự án trong điểm: Dự án hồ chứa nước bản Mồng

25

Thứ Năm

Phòng QLXDCT, các Ban QLDA

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Có KH riêng

Sáng: Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2021

 

Văn phòng Sở

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Đối thoại xử lý đơn khiếu nại của công dân huyện Hưng Nguyên

 

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Trụ sở Tiếp dân

Diễn đàn kết nối tiêu thụ cam Vinh

26

Thứ Sáu

Chi cục QL CL NLS&TS

Đ/c Võ Thị Nhung

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Sáng: Lễ phát động tháng hành động Quốc gia về dân số

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Chiều: Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và triển khai các Quyết định của UBND tỉnh về An toàn thực phẩm

 

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Xuân Học

Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh miền Trung tại Nghệ An

27

Thứ Bảy

Chi cục QL CL NLS&TS

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

Các Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

Nghỉ cuối tuần

28

Chủ Nhật

 

 

 

Họp Ban Thường vụ thường kỳ tháng 11/2021, nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

29

Thứ Hai

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Giám đốc Sở

VP Tỉnh ủy mời

2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

 

Phòng KHTC

3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2022

 

Phòng KHTC

4. Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2021 và kế hoạch năm 2022

 

Phòng KHTC

5. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

 

Phòng KHTC

6. Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025

 

Phòng KHTC

7. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030

 

Phòng KHTC

8. Nghe kết quả 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia

 

Văn phòng sở

9. Nghe và cho ý kiến kế hoạch biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022

 

Phòng TCCB

10. Nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Phòng KHTC

11. Bàn kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045

 

Phòng TCCB, KHTC

12. Cho ý kiến dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 04/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phòng TCCB

13. Nghe tình hình thực hiện dự toán tài chính ngân sách Đảng năm 2021 và kế hoạch dự toán tài chính ngân sách Đảng năm 2022

 

Phòng TCCB

14. Gợi ý kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý năm 2021 

 

VP Đảng ủy

15. Bàn công tác tổ chức, cán bộ

 

Phòng TCCB

Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ phiên tháng 11/2021 (tiếp).