image banner
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 8/2023
Lượt xem: 223
Tính đến ngày 15/8/2023: tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu – Mùa đạt 99.612,51 ha/KH 111.650 ha, đạt 89,22%

Chiều ngày 21/8/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 8/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo sở, trưởng, phó các phòng sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, ban chấp hành Công đoàn ngành.

Tính đến ngày 15/8/2023: tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu – Mùa đạt 99.612,51 ha/KH 111.650 ha, đạt 89,22%.

Kết quả phát triển tổng đàn ước thực hiện hết tháng 8: Tổng đàn trâu ước đạt 267.162 con, giảm 0,31% so với cùng kỳ; Tổng đàn bò ước đạt 530.932 con, tăng 3,38% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn ước đạt 982.135 con, tăng 3,43% so với cùng kỳ; Tổng đàn gia cầm ước đạt 33.916 nghìn con, tăng 7,63% so với cùng kỳ.

Sản xuất thuỷ sản ước đạt hết tháng 8 cụ thể: Tổng sản lượng khai thác ước đạt 194.015,7 tấn, tăng 4,32% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 144.780,5 tấn, tăng 3,29%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 49.235,2 tấn, tăng 7,48%; Tổng diện tích NTTS ước đạt 21.736,1 ha, tăng 5,91% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi nước ngọt ước đạt 19.528 ha, tăng 5,84%, nuôi nước lợ ước đạt 2.208,1 ha, tăng 6,18%.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có: 964.474,27 ha/964.660 ha đạt 99,98% kế hoạch; Toàn tỉnh đã trồng được 12.392 ha/18.500 ha kế hoạch, đạt 66,98 % kế hoạch trồng rừng năm 2023; Khai thác rừng trồng tập trung: 1.132.288 m3/1.505.000m3 kế hoạch đạt 75,25% kế hoạch giao, tăng 8,05% so với cùng kỳ; Cấp chứng chỉ rừng đến nay toàn tỉnh đã có 15.614,17 ha (rừng trồng: 14.775,37 ha; rừng tự nhiên: 838,90 ha) rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Đến cuối tháng 8 ước đạt tỷ lệ 87,7%/ KH năm 2023 là 88%.

Tăng cường công tác tuyên truyền và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản: Trong tháng đã tổ chức 03 lớp tập huấn về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm với sự tham gia của 165 người, in phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân các quy định về Luật Thuỷ sản, quy định về khai thác IUU.

Tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, trong tháng 8 kiểm tra 160 cơ sở, trong đó có 7 cơ sở vi phạm với số tiền 23,5 triệu đồng; cấp 30 giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Trong tháng tổ chức 02 lớp tập huấn cho 86 giám đốc các HTX nông nghiệp. Số lượng HTX nông nghiệp toàn tỉnh đến 15/8/2023 là 685 HTX (trong đó mới thành lập năm 2023 là 19 HTX, đạt 95% kế hoạch đề ra); Số HTX hoạt động có hiệu quả là 420 HTX, chiếm 62,87%; doanh thu bình quân là 1.433 triệu đồng/ HTX/năm; hiện có 77 HTX ngừng hoạt động, trong đó năm 2022 đã giải thể 23 HTX.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tập trung triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

Về chương trình OCOP: Đến ngày 15/8, toàn tỉnh có 421 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Trong tháng 8/2023 không có xã nào được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; luỹ kế đến 15/7 có 309/411 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 75,18%; 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tương đương 17,15%; 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tương đương 11,32 %; có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng NTM.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Thành Vinh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong tháng 7/2023 của toàn Ngành; ngoài ra, đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2023 theo kế hoạch, chỉ đạo các địa phương thu hoạch vụ Hè Thu hiệu quả; Chỉ đạo sản xuất và cập nhật tiến độ sản xuất vụ Đông 2023. Tiếp tục điều tra, đánh giá thực trạng trên cây cam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão và ngăn chặn có hiệu quả việc chặt phá rừng trái phép, tăng cường chống khai thác IUU, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư…  đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác, nhiệm vụ thường xuyên theo Kế hoạch đã đề ra đảm bảo đúng và vượt tiến độ./.

Nguồn tin: Đậu Hoàn - VP Sở

Lịch làm việc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement