image banner
Tổng số: 1623
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3578/TTr-SNN-TCCB 15/09/2023 Tờ trình số 3578/TTr-SNN-TCCB ngày 15/09/2023 Tờ trình Đề nghị ban hành Quyết định "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An".
Lượt xem: 13
Tải về 0
3577/TTr-SNN-TCCB 15/09/2023 Tờ trình số 3577/TTr-SNN-TCCB ngày 15/09/2023 Tờ trình Đề nghị ban hành Quyết định "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An"
Lượt xem: 9
Tải về 0
3587/SNN-KHTC 15/09/2023 Công văn số 3587/SNN-KHTC ngày 15/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 6
Tải về 0
3585/SNN-XDCT 15/09/2023 Công văn số 3585/SNN-XDCT ngày 15/09/2023 V.v đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước hỗ trợ phòng chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh
Lượt xem: 18
Tải về 0
3589/SNN-VP 15/09/2023 Công văn số 3589/SNN-VP ngày 15/9/2023 V.v chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng sau kiểm tra
Lượt xem: 22
Tải về 0
3560/SNN-VP 15/09/2023 Công văn số 3560/SNN-VP ngày 15/09/2023 V.v thực hiện Văn bản số 7702/UBND-NC ngày 13/09/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 2
Tải về 0
3537/SNN-KL 14/09/2023 Công văn số 3537/SNN-KL ngày 14/09/2023 V.v góp ý dự thảo Kế hoạch của Chính phủ thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 2
Tải về 0
3519/SNN-VP 13/09/2023 Công văn số 3519/SNN-VP ngày 13/09/2023 V.v rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình HTQLCL ISO 9001:2015
Lượt xem: 12
Tải về 0
3518/SNN-VP 13/09/2023 Công văn số 3518/SNN-VP ngày 13/09/2023 V.v triển khai ứng dụng phần mềm “Người trợ lý ảo” trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi
Lượt xem: 9
Tải về 0
182/QĐ-SNN-VP 05/09/2023 Quyết định 182/QĐ-SNN-VP ngày 5/9/2023 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức (vòng 2) vào công tác tại BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 14
Tải về 0
12345678910...